Harmonogram pracy - Zarządzanie (edytowanie, usuwanie)

Zmodyfikowano dnia Mon, 12 Jun 2023 o 08:15 PM

HARMONOGRAM PRACY - ZARZĄDZANIE (EDYTOWANIE, USUWANIE) 


Edycja grafiku: 

Menu->Zarządzanie-> Harmonogram pracy-> wybrany grafik


Jeżeli chcesz edytować lub usunąć wybrany grafik - kliknij w wybrane pole grafiku. 

Pojawi się okienko z danymi dotyczącymi wybranego grafiku oraz przyciski Usuń i Edytuj. Możesz również skorzystać z przycisku Edytuj grafik, który jest umieszczony w prawej dolnej części ekranu.Wybierz opcję Edytuj. Pojawia się widok aktywnej zakładki Pojedynczy termin. W tym miejscu możesz edytować harmonogram oraz wprowadzać zmiany związane z gabinetem.Jeśli chcesz edytować więcej terminów lekarza - kliknij na zakładkę Wiele terminów.

Pojawi się widok aktywnej zakładki Wiele terminów z oknem informacyjnym oraz polami do wypełnienia:

-Wybierz lekarza, dla którego chcesz zmienić terminy wizyt 

-Wybierz zakres czasu, dla którego chcesz edytować terminy wizyt 

-Wybierz odpowiednie wpisy harmonogramu pracy w celu ich wspólnej edycji z ikoną informacyjną

-Wybierz elementy, które chcesz edytować w harmonogramie pracy z ikoną informacyjną

Możesz edytować wiele grafików jednocześnie - masz możliwość wyboru zakresu czasu, dla którego chcesz edytować terminy wizyt oraz wybrać odpowiednie wpisy z harmonogramu, w celu ich wspólnej edycji.

Gdy edytujesz odpowiednie wpisy kliknij na przycisk Zapisz

Harmonogram zostanie zaktualizowany i pojawi się komunikat w prawym górnym rogu.


Usunięcie grafiku: 

Menu->Zarządzanie->Harmonogram pracy->wybrany grafik


Wybierz grafik, który chcesz usunąć i na niego kliknij. Drugim sposobem jest wybranie przycisku Usuń grafik, który znajduje się w prawej dolnej części ekranu.Kliknij Usuń, a następnie potwierdź usunięcie wybranego grafiku lub przejdź do zaawansowanego usuwania wielu grafików

Jeżeli chcesz zachować grafik w systemie naciśnij przycisk Anuluj.Jeżeli skorzystałeś z opcji Usuń grafik (widoczna na dole ekranu) zostaniesz przeniesiony do nowego okna. Ustaw zakres dat i wybierz Personel medyczny

Opcjonalnie wskaż Gabinet. Następnie zaznacz terminy na liście i kliknij Usuń.

Grafik został usunięty.Udostępniamy nagrania instruktażowe:


Dodawanie wielu grafików


Dodawanie pojedynczego grafiku


Omówienie działania funkcjonalności w zakładce Harmonogramy