Dodawanie badania klinicznego

Zmodyfikowano dnia Mon, 28 Jun 2021 o 11:26 PM

Z tego poradnika dowiesz się jak dodawać badania kliniczne do systemu oraz jakie dane są wymagane, aby dodać badanie kliniczne do systemu.

 

Dane potrzebne, aby dodać badanie:

 

Przed rozpoczęciem dodawania nowego badania należy dodać perosnel, który będzie pełnił role głównego badacza w nowo tworzonym badaniu.

Więcej na ten temat dowiesz się w poradnikach: Tworzenie nowego użytkownika oraz Tworzenie personelu medycznego.

Dodatkowo należy przygotować poniższe dane, które są wymagane podczas tworzenia badan. Po zapisaniu badania, wszystkie wprowadzone dane można później edytować.

 

Nazwa własna: nazwa badania.

Główny badacz: osoba, która będzie pełniła rolę głównego badacza.

Główny badacz - rodzaj zespołu badawczego: jedna z wartości: Wszyscy, Zespół zaślepiony, Zespół odślepiony. Decydujesz tutaj do którego z tych zespołów będzie należał główny badacz. Wybór jednej z trzech opcji oznacza, że główny badacz będzie miał dostęp do podglądu i/lub edycji tylko tych części dokumentacji w EDM, które są przeznaczone dla jego zespołu. Więcej o zespołach badawczych możesz przeczytać w poradniku: Dodanie członka zespołu badawczego.

Status: jedna z wartości Start-up, Pre-aktywacja, Aktywna rekrutacja, Rekrutacja zamknięta, Wizyty zakończone, Badanie zamknięte, Anulowane.

Dane Monitora, takie jak: Imię, Nazwisko, Email i Telefon są danymi opcjonalnymi. 


ŚCIEŻKA:

Menu -> Badania Kliniczne -> Dodaj Badanie

 

Wszystkie dane dodawane podczas tworzenia badania można potem edytować.

W celu dodania nowego badania:

Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Badania Kliniczne (ikona pigułek),
następnie kliknij w przycisk Dodaj Badanie.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Na ekranie dodawania nowego badania uzupełnij dane obowiązkowe takie jak: Nazwa badania, Główny badacz, Główny badacz - rodzaj zespołu badawczego, Status badania.

Na ekranie dodawania nowego badania uzupełnij dane opcjonalne takie jak:

Sponsor: wartość potrzebna do tego, żeby móc przeprowadzać wizyty, które w cenniku mają zdefiniowaną wartość dla pola sponsor. Więcej o cennikach dowiesz się z osobnego poradnika o module finansowym.

CRO: Contract Research Organisations.

Faza: np. faza I, faza II.

Tagi badania: służą do wyszukiwania badań po odpowiednich tagach.

Numer protokołu: identyfikator protokołu dla badania klinicznego.

Numer ośrodka: numer ośrodka, w którym będzie przeprowadzane badanie.

Wskazanie: jednostka chorobowa powiązana z badaniem klinicznym

 

Kliknij w przycisk Zapisz, znajdujący się przy dolnej krawędzi ekranu.

Ekran dodawania nowego badania został zamknięty. Zostaliśmy przeniesieni na ekran listy badań, w prawym górnym rogu wyświetlił się komunikat: Badanie zostało pomyślnie dodane.


Aby móc dodawać badanie kliniczne do systemu potrzebne są następujące uprawnienia: Dostęp do badań klinicznych, Dodawanie badań klinicznych.


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł