Dodawanie badania klinicznego

Zmodyfikowano dnia Mon, 28 Jun 2021 o 11:26 PM

Z tego poradnika dowiesz się jak dodawać badania kliniczne do systemu oraz jakie dane są wymagane, aby dodać badanie kliniczne do systemu.

 

Dane potrzebne, aby dodać badanie:

 

Przed rozpoczęciem dodawania nowego badania należy dodać perosnel, który będzie pełnił role głównego badacza w nowo tworzonym badaniu.

Więcej na ten temat dowiesz się w poradnikach: Tworzenie nowego użytkownika oraz Tworzenie personelu medycznego.

Dodatkowo należy przygotować poniższe dane, które są wymagane podczas tworzenia badan. Po zapisaniu badania, wszystkie wprowadzone dane można później edytować.

 

Nazwa własna: nazwa badania.

Główny badacz: osoba, która będzie pełniła rolę głównego badacza.

Główny badacz - rodzaj zespołu badawczego: jedna z wartości: Wszyscy, Zespół zaślepiony, Zespół odślepiony. Decydujesz tutaj do którego z tych zespołów będzie należał główny badacz. Wybór jednej z trzech opcji oznacza, że główny badacz będzie miał dostęp do podglądu i/lub edycji tylko tych części dokumentacji w EDM, które są przeznaczone dla jego zespołu. Więcej o zespołach badawczych możesz przeczytać w poradniku: Dodanie członka zespołu badawczego.

Status: jedna z wartości Start-up, Pre-aktywacja, Aktywna rekrutacja, Rekrutacja zamknięta, Wizyty zakończone, Badanie zamknięte, Anulowane.

Dane Monitora, takie jak: Imię, Nazwisko, Email i Telefon są danymi opcjonalnymi. 


ŚCIEŻKA:

Menu -> Badania Kliniczne -> Dodaj Badanie

 

Wszystkie dane dodawane podczas tworzenia badania można potem edytować.

W celu dodania nowego badania:

Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Badania Kliniczne (ikona pigułek),
następnie kliknij w przycisk Dodaj Badanie.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Na ekranie dodawania nowego badania uzupełnij dane obowiązkowe takie jak: Nazwa badania, Główny badacz, Główny badacz - rodzaj zespołu badawczego, Status badania.

Na ekranie dodawania nowego badania uzupełnij dane opcjonalne takie jak:

Sponsor: wartość potrzebna do tego, żeby móc przeprowadzać wizyty, które w cenniku mają zdefiniowaną wartość dla pola sponsor. Więcej o cennikach dowiesz się z osobnego poradnika o module finansowym.

CRO: Contract Research Organisations.

Faza: np. faza I, faza II.

Tagi badania: służą do wyszukiwania badań po odpowiednich tagach.

Numer protokołu: identyfikator protokołu dla badania klinicznego.

Numer ośrodka: numer ośrodka, w którym będzie przeprowadzane badanie.

Wskazanie: jednostka chorobowa powiązana z badaniem klinicznym

 

Kliknij w przycisk Zapisz, znajdujący się przy dolnej krawędzi ekranu.

Ekran dodawania nowego badania został zamknięty. Zostaliśmy przeniesieni na ekran listy badań, w prawym górnym rogu wyświetlił się komunikat: Badanie zostało pomyślnie dodane.


Aby móc dodawać badanie kliniczne do systemu potrzebne są następujące uprawnienia: Dostęp do badań klinicznych, Dodawanie badań klinicznych.