Edycja danych badania klinicznego

Zmodyfikowano dnia Mon, 28 Jun 2021 o 11:30 PM

Jeżeli podczas tworzenia badania klinicznego, nie wypełniłeś wszystkich opcjonalnych pól, nic straconego!

Możesz bez problemu, zarówno dodawać informacje, jak również je edytować.

ŚCIEŻKA:

Menu -> Badania Kliniczne -> Wybierz konkretne badanie -> Pulpit badania -> Ustawienia -> Informacje podstawowe

 

W celu edycji danych badania klinicznego:

Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Badania Kliniczne (ikona pigułek),
następnie kliknij w ikonę lupy przy prawej krawędzi ekranu.

 

W polu, które się pojawiło wpisz nazwę badania, które chcesz edytować. Na ekranie listy badań powinno wyświetlić się badanie, które Cię interesuje.

 

Ustaw kursor myszy na wierszu badania, którego dane chcesz edytować i kliknij w ikonę przeglądarki, która pojawi się przy prawej krawędzi wiersza.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Na ekranie pulpitu badania kliknij w przycisk Ustawienia

Na ekranie zakładki Informacje podstawowe dokonaj edycji danych, które Cię interesują. Wszystkie dane są edytowalne.

Kliknij przycisk Zapisz znajdujący się przy dolnej krawędzi ekranu.

Po kliknięciu przycisku Zapisz został zamknięty ekran edycji danych badania. Otworzony został ekran listy badań. W prawym górnym rogu wyświetlił się komunikat: Pomyślnie zapisano ustawienia badania.


Aby móc edytować ustawienia badań klinicznych potrzebne są następujące uprawnienia: Dostęp do badań klinicznych, Dostęp do ustawień badań klinicznych.