Magazyn - Dostawy

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:50 PM

MAGAZYN - DOSTAWY


Menu -> Magazyn -> Dostawy


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Magazyn. Po wykonaniu tej akcji zostaniesz przeniesiony do sekcji, w której będzie widoczna Lista dostaw.W celu umieszczenia nowej partii towaru w systemie, kliknij niebieski przycisk Dodaj dostawę.W formularzu należy wybrać Magazyn, w którym będzie zlokalizowana nowa dostawa oraz Dostawcę - po wpisaniu nazwy w tej rubryce pojawi się opcja Dodaj dostawcę (Nazwa i NIP są polami wymaganymi do zapisania danych) oraz będzie możliwość wybrania z dodanych wcześniej dostawców. Kolejnym krokiem jest Wyszukiwanie produktu do dostawy (szczegółowo opisane w dalszej części). Aby dodać zaopatrzenie kliknij Zapisz.Zasoby możesz wyszukać po kodzie seryjnym EAN/nazwie produktu lub indywidualnym kodzie produktu.

Kod seryjny EAN/nazwa produktu - wystarczy wpisać minimum 3 znaki np. fragment nazwy i pojawi się lista produktów dodanych w cenniku. Po wybraniu towaru uzupełnij rubrykę Ilość
Indywidualny kod produktu - każdy produkt medyczny ma swój numer seryjny. Niektóre towary posiadają dodatkowo kod jednostkowy, który trzeba śledzić przy dostawie/transferze/wydaniu. Podczas tworzenia cennika produktów możemy wybrać opcję Wymagany indywidualny kod produktu. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wymaganie numeru jednostkowego przy dostawach lub wydawaniu tej pozycji. Kod indywidualny należy wpisać w rubryce SzczegółyWidok listy dostaw można wyfiltrować wybierając konkretny magazyn. Ikona lupy umożliwia wyszukiwanie po nazwie dostawcy. Po najechaniu kursorem myszy na konkretny wiersz z listy pojawi się symbol oka. Po wybraniu tego symbolu załaduje się okno z podglądem dostawy.


Zapoznaj się z poradnikiem wideo