Magazyn - Dostawy

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:50 PM

MAGAZYN - DOSTAWY


Menu -> Magazyn -> Dostawy


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Magazyn. Po wykonaniu tej akcji zostaniesz przeniesiony do sekcji, w której będzie widoczna Lista dostaw.



W celu umieszczenia nowej partii towaru w systemie, kliknij niebieski przycisk Dodaj dostawę.



W formularzu należy wybrać Magazyn, w którym będzie zlokalizowana nowa dostawa oraz Dostawcę - po wpisaniu nazwy w tej rubryce pojawi się opcja Dodaj dostawcę (Nazwa i NIP są polami wymaganymi do zapisania danych) oraz będzie możliwość wybrania z dodanych wcześniej dostawców. Kolejnym krokiem jest Wyszukiwanie produktu do dostawy (szczegółowo opisane w dalszej części). Aby dodać zaopatrzenie kliknij Zapisz.



Zasoby możesz wyszukać po kodzie seryjnym EAN/nazwie produktu lub indywidualnym kodzie produktu.

Kod seryjny EAN/nazwa produktu - wystarczy wpisać minimum 3 znaki np. fragment nazwy i pojawi się lista produktów dodanych w cenniku. Po wybraniu towaru uzupełnij rubrykę Ilość




Indywidualny kod produktu - każdy produkt medyczny ma swój numer seryjny. Niektóre towary posiadają dodatkowo kod jednostkowy, który trzeba śledzić przy dostawie/transferze/wydaniu. Podczas tworzenia cennika produktów możemy wybrać opcję Wymagany indywidualny kod produktu. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wymaganie numeru jednostkowego przy dostawach lub wydawaniu tej pozycji. Kod indywidualny należy wpisać w rubryce Szczegóły



Widok listy dostaw można wyfiltrować wybierając konkretny magazyn. Ikona lupy umożliwia wyszukiwanie po nazwie dostawcy. Po najechaniu kursorem myszy na konkretny wiersz z listy pojawi się symbol oka. Po wybraniu tego symbolu załaduje się okno z podglądem dostawy.






Zapoznaj się z poradnikiem wideo



Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł