A2 - Jak działa magazyn?

Zmodyfikowano dnia Wed, 28 Feb 2024 o 01:19 PM

Zasady działania magazynu: 


1. Należy utworzyć sekcję magazynową (według instrukcji w linku)


2. Aby było możliwe dodanie produktu do magazynu - dostawy, konieczne jest dodanie tego produktu do cennika (po wejściu w Zarządzanie - Cennik - Produkty). Podajemy link do nagrania, w którym pokazujemy jak dodać produkt do cennika: https://youtu.be/DaygoANSRmo?list=PLWhtpHWgtSy0jK9wbj3NotaofMVj6C2f2&t=1127  

Jeśli w polu producent nie wyszukuje się producent, proszę przesłać nam na mail kontakt@aurero.com jaką nazwę ma ten producent (lub listę producentów) - wprowadzimy dla Państwa nazwę tego producenta/ów (aby było możliwe wyszukanie w polu producent - niestety Państwo nie mogą wprowadzić samodzielnie do systemu nowego producenta, którego nie ma jeszcze wprowadzonego).


3. W kolejnym kroku jest mogą Państwo dodać produkt do dostawy – pokazujemy na nagraniu, jak dodać produkt do dostawy https://youtu.be/DaygoANSRmo?list=PLWhtpHWgtSy0jK9wbj3NotaofMVj6C2f2&t=4875 Jeśli w wyszukaniu dostawca nie wyświetla się, proszę dodać nowego dostawcę w polu Dostawca. Proszę wybrać w polu Magazyn z listy rozwijanej magazyn. Po wybraniu magazynu i dostawcy, wyświetla się w polu Produkt dodany uprzednio do cennika produkt (na dole strony).

Proszę pamiętać, że tabela z producentami to nie jest to samo miejsce w systemie co dostawcy. Dostawca może być inny niż producent, dlatego są to dwie różne tabele z danymi. 


 Podajemy instrukcje jak dodać dodać produkt do dostawy Centrum pomocy : Aurero  i zrobić wydanie: Centrum pomocy : Aurero 


Czy produkt automatycznie się wypisuje ze stanu po np. zmianie statusu "wizyta zakończona" czy trzeba ręcznie odpisać produkt?


Produkt nie wypisuje się ze stanuautomatycznie. Sprzedaż produktu (dodanie go do rozliczenia na wizycie) nie spowoduje, że dany produkt ubywa ze stanu magazynowego. Aby dany produkt ubył ze stanu magazynowego, trzeba zrobić ręcznie wydanie z magazynu https://youtu.be/DaygoANSRmo?t=5058


Żebym dodać pozycję do magazynu muszę ją dodać najpierw do cennika? 


Tak. Produkt musi zostać najpierw dodany w zakładce Cenniki -> Produkty (pola z * są wymagane). Jeśli producent nie wyświetla się w wyszukiwaniu, proszę nam przesłać jaką nazwę ma mieć producent - wprowadzimy tego producenta. Jeśli jest więcej producentów, proszę nam przesłać nam listę producent, którą chcą Państwo mieć wprowadzoną do systemu.  

Czy muszę wprowadzać numer seryjny do wszystkich pozycji? Do 200 szt. kompresów?  


Jeśli mają Państwo produkty różnych producentów, wtedy najlepiej utworzyć oddzielny produkt.
Jeśli opakowanie kompresów ma 200 sztuk, wtedy proszę w polu opakowanie wprowadzić 200 szt.