Magazyn - Transfery i Wydania

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:52 PM

MAGAZYN - TRANSFERY 


Menu -> Magazyn -> Transfery 


W zakładce Magazyn przejdź do sekcji Transfery. W tym oknie zobaczysz listę transferów. Aby przenieść dostawę do innego magazynu, kliknij przycisk Dodaj transfer.W dostępnym formularzu wybierz Magazyn bazowy i Magazyn docelowy, a następnie wyszukaj produkt. W celu zatwierdzenia transferu naciśnij przycisk Zapisz.W sekcji Transfery możesz korzystać z dwóch filtrów - Magazyn bazowy oraz Magazyn docelowy. Skieruj kursor myszy na wybrany wiersz i kliknij symbol oka - wykonana akcja umożliwi podgląd transferu.


MAGAZYN WYDANIA


Menu -> Magazyn -> Wydania


W zakładce Magazyn wybierz sekcję Wydania. Po przejściu do niej masz wgląd do Listy wydań. W celu wydania produktu, kliknij Dodaj wydanie.Podczas dodawania wydania wybierz Magazyn oraz Typ odbiorcy (Wydanie na potrzeby wizyty lub Wydanie na potrzeby personelu). W kolejnym kroku Wyszukaj produkt, a na koniec naciśnij Zapisz.Wybierając opcję 
Wydanie na potrzeby wizyty musisz wskazać konkretną wizytę odbiorczą.Jeżeli skorzystasz z możliwości 
Wydania na potrzeby personelu to konieczne będzie wybranie osoby z listy personelu medycznego. 
Lista wydań zawiera dane o każdym zrealizowanym wydaniu produktu. Widok można wyfiltrować po konkretnym magazynie. Za pomocą wyszukiwarki (ikona lupy) możesz odnaleźć wydanie wpisując informacje o odbiorcy (dane personelu medycznego/pacjenta). Jeżeli chcesz skorzystać z opcji podglądu wydania, skieruj kursor myszy na wybrany wiersz i kliknij symbol oka.
Dodaj transfer 

Dodaj wydanieCzy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł