Magazyn - Transfery i Wydania

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:52 PM

MAGAZYN - TRANSFERY 


Menu -> Magazyn -> Transfery 


W zakładce Magazyn przejdź do sekcji Transfery. W tym oknie zobaczysz listę transferów. Aby przenieść dostawę do innego magazynu, kliknij przycisk Dodaj transfer.W dostępnym formularzu wybierz Magazyn bazowy i Magazyn docelowy, a następnie wyszukaj produkt. W celu zatwierdzenia transferu naciśnij przycisk Zapisz.W sekcji Transfery możesz korzystać z dwóch filtrów - Magazyn bazowy oraz Magazyn docelowy. Skieruj kursor myszy na wybrany wiersz i kliknij symbol oka - wykonana akcja umożliwi podgląd transferu.


MAGAZYN WYDANIA


Menu -> Magazyn -> Wydania


W zakładce Magazyn wybierz sekcję Wydania. Po przejściu do niej masz wgląd do Listy wydań. W celu wydania produktu, kliknij Dodaj wydanie.Podczas dodawania wydania wybierz Magazyn oraz Typ odbiorcy (Wydanie na potrzeby wizyty lub Wydanie na potrzeby personelu). W kolejnym kroku Wyszukaj produkt, a na koniec naciśnij Zapisz.Wybierając opcję 
Wydanie na potrzeby wizyty musisz wskazać konkretną wizytę odbiorczą.Jeżeli skorzystasz z możliwości 
Wydania na potrzeby personelu to konieczne będzie wybranie osoby z listy personelu medycznego. 
Lista wydań zawiera dane o każdym zrealizowanym wydaniu produktu. Widok można wyfiltrować po konkretnym magazynie. Za pomocą wyszukiwarki (ikona lupy) możesz odnaleźć wydanie wpisując informacje o odbiorcy (dane personelu medycznego/pacjenta). Jeżeli chcesz skorzystać z opcji podglądu wydania, skieruj kursor myszy na wybrany wiersz i kliknij symbol oka.
Dodaj transfer 

Dodaj wydanie