Sekcje magazynowe - Tagi finansowe

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:18 PM

Z tego poradnika dowiesz się, jak dodawać tagi, które można przypisywać do usług/badań/produktów w cenniku, co następnie pozwala na raportowanie po wybranych etykietach. 


TWORZENIE TAGÓW FINANSOWYCH


Menu -> Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Słowniki -> Tagi finansowe 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie. Przejdź do sekcji Personalizacja systemu i kliknij Słowniki.W nowym widoku wybierz Tagi finansowe. Pojawi się lista dodanych tagów. W tym oknie można dodać tag, wyfiltrować listę po statusie etykiet (Aktywny lub Nieaktywny) oraz zarządzać znacznikami.Kliknij Dodaj tag i zacznij tworzyć znaczniki. W rubryce Nazwa wpisz słowo kluczowe, a następnie Zapisz nowy tag.Po wykonaniu akcji z kroku 3 zostaniesz automatycznie przeniesiony do listy tagów. Aurero wyświetli komunikat Dodano/Zapisano tag finansowy. Po najechaniu kursorem myszki na wybrany tag możesz go edytować (ikona ołówka) lub usunąć.Dodane tagi wykorzystasz podczas tworzenia cennika

Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Cennik -> Dodaj cennik -> rubryka Tag (opcjonalnie).Zapoznaj się z poradnikiem wideo