Jak uruchomić integrację z portalem ZnanyLekarz.pl?

Zmodyfikowano dnia Wed, 06 Apr 2022 o 10:47 AM

Możliwość samodzielnego umawiania wizyt przez pacjentów niewątpliwie jest dużą pomocą w działalności poradni. Niniejszy poradnik wyjaśni w jaki sposób ustawić poszczególne elementy i na co zwrócić uwagę.Krok 1. Uruchomienie integracji


W celu ustawienia integracji z platformą ZnanyLekarz skontaktuj się z jej obsługą, by uzyskać Numer klienta oraz Token konieczny do nawiązania połączenia z Twoim systemem. Po ich uzyskaniu z menu z lewej strony wybierz Ustawienia, a następnie Integracje:


W sekcji ZnanyLekarz kliknij przycisk Ustawienia:


W oknie, które się pojawi wpisz uzyskany Numer klienta oraz Token, jako Domena wpisz znanylekarz.pl, zmień Stan integracji na Włączoną oraz Zapisz zmiany:

Po zapisaniu poprawnych danych w powyższym oknie ukaże się nowy element - lista lekarzy i specjalistów przypisanych do synchronizowanego konta w serwisie Znany Lekarz. Powiązania kont dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku Edycja przy odpowiednim członku zespołu. Lekarze, których konta nie są zsynchronizowane oznaczeni są wpisem Brak w kolumnie Lekarz systemowy.Po kliknięciu przycisku Edycja otwiera się okno, w którym należy wpisać imię i nazwisko Lekarza systemowego (obecnego na liście Personelu Medycznego w systemie) oraz wybrać Adres przyjmowania i Zapisać ustawienia. Po wykonaniu tych czynności synchronizacja kont zostaje uruchomiona.Krok 2. Ustal harmonogram pracy

Następnym krokiem jest ustalenie grafików- godzin, wewnątrz których pacjenci będą mogli zapisywać się na wizyty. Bardziej szczegółowo dodawanie i zarządzanie nimi opisuje poradnik „Harmonogram pracy” dostępny w Bazie Wiedzy- tu zostaną omówione najważniejsze elementy.


W menu z lewej kliknij w Harmonogram pracy, a następnie w Grafik lekarzy:


Zostanie wyświetlony kalendarz na bieżący dzień. Jeśli widoczne tu godziny są inne niż te, które powinny być- kliknij w Ustawienia->Ustawienia główne->Godziny pracy, ustaw odpowiednie wartości i zapisz zmiany.
Celem dodania elementu kliknij w wybraną godzinę wewnątrz właściwego gabinetu lub przeciągnij wskaźnik między właściwymi godzinami. Ustaw lekarza, właściwy czas pracy, domyślny czas wizyty (taki czas będą widzieli pacjenci podczas zapisów), rodzaj wizyty oraz, koniecznie, opcję Rejestracja on-line (zaznaczona na czerwono):


Ustaw ewentualne Powtarzanie elementu. Na koniec Zapisz zmiany.

Jeśli chcesz, by pacjenci mogli się zapisywać tylko do wybranych zbiorów terminów (np. przez 3 dni w tygodniu z 5, w których przyjmuje lekarz) stwórz oddzielny element grafiku z wyłączoną opcją zapisów on-line.

3. Ustalenie cenników dla danego lekarza

Poza ustawieniem możliwych miejsc zapisu dla pacjentów musimy ustalić usługi, które będą dla nich dostępne. Więcej informacji na ich temat zawiera poradnik pt. „Tworzenie cenników” dostępny w Bazie Wiedzy- ponownie bieżący poradnik opisze tylko najważniejsze ustawienia.

Z menu wybierz opcję Cennik usług.


Jeśli wcześniej dodawałeś jakieś usługi- znajdź pozycję na liście, kliknij w nią, a następnie w Edytuj:


Jeśli chcesz dodać nową usługę- kliknij w niebieski przycisk Nowa usługa widoczny u góry.
Niezależnie od tego czy edytujesz istniejącą usługę czy stworzysz nową okno dodawania/edycji będzie wyglądać podobnie- należy uzupełnić wszystkie pola.
Użycie opcji Udostępnij w rejestracji online dla całego personelu spowoduje, że dana usługa będzie dostępna u wszystkich lekarzy, u których będzie dostępna możliwość rejestracji przez internet. Jeżeli ma być ona ustawiona tylko dla konkretnej osoby- nie zaznaczaj jej. Przewiń widok w dół, do sekcji Dodatkowa kombinacja cenowa:


Wybierz personel, któremu chcesz dodać możliwość rejestracji na konkretną usługę, a następnie kliknij w przycisk Dodaj:


Uzupełnij cenę usługi oraz podział personel/przychodnia. Pamiętaj o zaznaczeniu opcji Udostępnij w rejestracji on-line - bez niej usługa nie będzie dostępna podczas zapisywania wizyty przez ZnanegoLekarza. Następnie kliknij niebieski przycisk Zatwierdź, a na końcu zielony Zapisz:


W przypadku potrzeby dodania więcej niż jednej usługi całą procedurę powtórz. Każda z utworzonych usług może być powiązana z usługą znajdującą się w serwisie ZnanyLekarz - w tym celu wystarczy wpisać i zatwierdzić jej nazwę w polu Powiązana usługa ZnanyLekarz.
Gratulacje! Właśnie skonfigurowałeś synchronizację z portalem ZnanyLekarz, dzięki czemu Twoi pacjenci mogą zapisywać się na wizyty. W przypadku problemów lub pytań sprawdź naszą Bazę wiedzy lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.


Ważne: Integracja obejmuje wizyty prywatne odbywające się w placówce, nie są synchronizowane wizyty NFZ oraz telemedyczne.


UWAGA: Integracja ZnanyLekarz nie zadziała poprawnie dla cennika Aurero z zakresem cen.