Perspektywa lekarza - widok karty wizyty oraz EDM (e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia)

Zmodyfikowano dnia Fri, 17 May 2024 o 11:12 AM

Terminarz - Wizyta 


Terminarz -> konkretna wizyta -> EDM (formularz wizyty)


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Terminarz, a następnie w sekcji Wizyty najedź kursorem myszy na konkretną rezerwację z listy i kliknij przycisk EDM. 2. W nowym widoku załaduje się Karta wizyty. W górnej części karty dostępne są zakładki: Dokumentacja medycznaWizyty oraz Dane pacjenta. Jeżeli potrzebujesz przejrzeć poprzednie wizyty pacjenta, jego dokumentację medyczną lub umówić kolejną wizytę, wystarczy kliknąć w docelowym miejscu w systemie. Aby ułatwić pracę wybrany element zostanie wyświetlony w nowej karcie przeglądarki

 3. Podczas wizyty w polach formularza należy wprowadzić informacje dotyczące aktualnej wizyty: wywiadbadania przedmiotowezaleceniarozpoznanieprocedury. 

  Jeśli potrzebują Państwo wprowadzić rozpoznanie opisowe w karcie wizyty, po najechaniu na rozpoznanie pokazuje się ikonka, która umożliwia dodatkowy opis rozpoznania.


  Uwaga: Jeśli przeklejona zostanie treść z innego dokumentu (zachowuje się wtedy formatowanie przeklejanego tekstu) wywyołuje to różnice w rozmiarze czcionki.

  Aby tego uniknąć należy po wejściu w edm, po uzypełnieniu pól opisowych (przed zamknięciem wizyty) zaznaczyć w danym polu opsiowym cały tekst (na danym polu klawisze Ctrl + A) i wybrac przycisk Remove Font Style lub klawisze Ctrl  + \ na zaznaczonym tekście. 
 4. Potrzebujesz wystawić receptę? W panelu aktualnej wizyty wybierz przycisk eRecepty.  Pierwszym krokiem jest 
  wyszukanie leków, które mają się znaleźć na recepcie. Następnie można skorzystać z dodatkowych opcji dotyczących recepty np. Recepta transgranicznaCITO, Pro familia. Jeśli w polach "substancja czynna" został wpisany w ilości składnika skrót: q.s., tego nie obsługuje system P1. Zamiast q.s. prosimy aby lekarz wpisywał liczbową wartość.  Istnieje również możliwość wybrania Uprawnień z dostępnych na liście. Aby wystawić receptę na lek dla Pacjenta z refundacją 65+ (dla Seniora) należy w liście rozwijanej uprawnienia wybrać opcję: S - Recepta dla senioraAby było możliwe wystawienie recepty z kod DZ - aby pacjent mógł otrzymać leki bezpłatne, należy przy wystawianiu recepty w polu uprawnienia wybrać z listy rozwijanej uprawnienie DZ - Dzieci i młodzież do 18 roku życia  W ostatnim kroku wystarczy kliknąć przycisk 
  Wygeneruj e-receptę.

  Uwaga:

  Uwaga:    Aby było możliwe wystawienie recepty, pacjent powinirn mieć wypełniony oddział NFZ


 5. Aby wystawienie skierowania było możliwe, w karcie wizyty należy uzupełnić dane w zakładce Rozpoznanie (inne wymagania - informacja na dole instrukcji). Aby było możliwe wystawienie skierowania, pacjent powinien mieć wypełniony pesel. Nie ma możliwości wystawienia skierowania bez wypełnionego numeru pesel u pacjenta. Następnie, w celu wystawienia skierowania, kliknij przycisk eSkierowanie.

  UWAGA - w przypadku skierowań na hospitalizację:                                                Prosimy wystawiać skierowania do szpitala bez wpisywania konkretnej placówki - poprawnie są procesowane przez szpitale, skierowania na hospitalizację bez wpisania konkretnej placówki przy wystawianiu skierowania
  Nasz system działa tak, że w dniu przyjęcia do szpitala pacjent musi mieć sprawdzony status ubezpieczonego przez ewuś, w przypadku skierowań refundowanych (np. do szpitalnictwa) powinien mieć też sprawdzonego ewusia w dniu wizyty (wystawienia skierowania). Jeśli nie było sprawdzenia statusu ubezpieczonego przez ewuś - pacjent podpisuje oświadczenie o ubezpieczeniu.  W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj badania, na które zostanie wystawione skierowanie.

 6. Aurero umożliwia wystawianie zwolnień lekarskich. Przejdź do sekcji eZwolnienia.  Uzupełnij formularz dotyczący zwolnienia dla pacjenta. Istnieje również możliwość wystawienia 
  Zwolnienia dla opiekuna. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie okienko i wypełnić niezbędne informacje. Po wprowadzeniu wymaganych danych, kliknij przycisk Generuj e-zwolnienie. Jest możliwe wystawienie zwolnienia na 3 dni wstecz. Proszę pamiętać o wybraniu płatnika (pole o nazwie typ płatnika jest wymagane). 


  Procedura przy wystawieniu eZLA na płatnika zagranicznego jest taka sama jak w przypadku polskiego przedsiębiorcy.
  Jako, że ZUS nie widzi pracodawców zza granicy, należy podać dane firmy zagranicznej podając odpowiednik NIP (tj. VAT EU). 

  Procedura przy wystawieniu eZLA na płatnika zagranicznego jest taka sama jak w przypadku polskiego przedsiębiorcy.
  Jako, że ZUS nie widzi pracodawców zza granicy, należy podać dane firmy zagranicznej podając odpowiednik NIP (tj. VAT EU).

 7. DokumentyBadania dodatkowe oraz Podsumowanie zawierają informacje skompletowane w programie na podstawie wszystkich wizyt pacjenta w przychodni. Wybierz sekcję Dokumenty w sytuacji, kiedy będziesz musiał dodać do Aurero nowy dokument na koncie pacjenta. 8. Można również uzyskać dostęp do badań pacjenta, które zostały zlecone przez wszystkich lekarzy w przychodni. W tym celu należy wybrać zakładkę Badania dodatkowe. Po wybraniu tej opcji uzyskujemy podgląd badań laboratoryjnych i obrazowych.

 9. Lekarz może podejrzeć wszystkie informacje o pacjencie i jego wizytach w przychodni, wybierając Podsumowanie. Elementy podsumowania można edytować.

 10. Po uzupełnieniu wszystkich informacji o wizycie, wystawieniu e-recept, e-skierowań i zleceniu dodatkowych badań, należy zakończyć wizytę. W tym celu, kliknij czerwony przycisk Zakończ wizytę.


Uwaga: W razie wystąpienia problemu przy wystawieniu skierowania - komunikatu o treści Miejsce udzielania świadczeń podane na dokumencie jest niezgodne z CWUd, prosimy o sprawdzenie przez Państwa rejestrację lub managera placówki:
-  czy przed wystawieniem skierowania na wizycie, została zapisana w edycji wizyty poradnia, w ramach której przyjmuje dany specjalista (jeśli pole z poradnią nie jest widoczne w edycji wizyty - wtedy potrzeba dodatkowo sprawdzić czy dany lekarz jest przypisany w edycji danej komórki organizacyjnej). 
- Skierowanie można wystawić, jeśli dane poradni  zapisywanej w edycji wizyty i wprowadzonej do systemu, pokrywają się z danymi na jakie jest zarejestrowana poradnia w RPWDL placówki. 
Powyższa sugestia ma służyć szybszej weryfikacji podobnego problemu.