A2 - Jak wystawić e zwolnienie?

Zmodyfikowano dnia Thu, 15 Feb 2024 o 09:14 PM

Poniżej opisujemy krok po kroku, jak wystawić e-zwolnienie podczas wizyty pacjenta.


W celu uruchomienia możliwości wystawiania eZwolnień upewnij się, że uzupełniłeś w systemie informacje dotyczące Elektronicznej Pieczątki (w sekcji Ustawienia / EDM) oraz wprowadziłeś do systemu plik ePodpisu (sekcja Ustawienia / Ustawienia konta).

Jest możliwe wystawienie zwolnienia do trzech dni wstecz.


1. Wystawienie eZwolnienia w naszym systemie jest możliwe po uzupełnieniu odpowiedniego rozpoznania w karcie wizyty. Następnie należy wybrać opcję eZwolnienia z sekcji Aktualna wizyta.


2. Po otwarciu okna eZwolnień, w centrum ekranu znajdują się kolejne sekcje, w których poszczególne dane uzupełniane są automatycznie w przypadku pól nieaktywnych (pola "wyszarzone"), pola aktywne (z białym tłem) muszą być wypełnione przez lekarza.


3. W sekcji niezdolność do pracy lekarz uzupełnia odpowiednie pola - Niezdolność do pracy od, Niezdolność do pracy do,  Wskazania lekarskie, Kod(y), Rozpoznanie (pobrane z karty wizyty) oraz ewentualnie informacje dotyczące Hospitalizacji i informacji dotyczących osoby będącej pod opieką

W sekcji Płatnik oraz Pracodawca (oba wymagane) należy wybrać odpowiednie wartości z listy rozwijanej - prosimy pamiętać aby wybrać opcję w polu Typ płatnika - jest wymagane. Wybierając opcję "Dodaj nowego pracodawcę" możemy dodać miejsce pracy, którego nie zwraca system ZUS.

Nleży wybrać w polu płatnik jedną z opcji z wyszukiwania (jest to wymagane - należy wybrać jedną z opcji z listy rozwijanej, aby wystawienie zwolnienia było możliwe).


4. Po poprawnym uzupełnieniu powyższych danych kliknij przycisk Generuj e-zwolnienie w celu wysłania go do systemu centralnego. Lista zwolnień pacjenta widoczna jest w sekcji poniżej wspomnianego przycisku.


UWAGA

Jeśli system nie zaczytuję automatycznie aktualnego pracodawcy. Jak go samodzielnie wprowadzić skoro system nie wymaga NIP, a nazwę pracodawcy? 

Nasz dział IT sprawdził po swojej stronie, że należy w takich przypadkach wpisać w “numer paszportu” NIP, aby działało prawidłowo.