Rozliczenie wizyty - faktura imienna / indywidualna / na firmę

Zmodyfikowano dnia Fri, 26 Apr 2024 o 09:42 AM

MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTURY INDYWIDUALNEJ Z NUMEREM PESEL PACJENTA 

oraz POWIĄZANIE FAKTURY IMIENNEJ Z PARAGONEM  


Aby usprawnić wystawianie faktur indywidualnych dla pacjentów wprowadzona została opcja oznaczenia dodatkowego zakresu danych niezbędnych do dodania do faktury.

Po oznaczeniu checkboxu z numerem PESEL, automatycznie wyświetli się numer PESEL zapisany dla pacjenta (z możliwością jego edycji).

Na wydruku faktury pojawi się również informacja z nr paragonu powiązanego z fakturą. 


Jak wystawić fakturę indywidualną?


W edycji rozliczenia wizyty (kliknąć w Płatność lub dla istniejącego już rozliczenia z paragonem klinąć  opcję Edytuj rozliczenie), wybierz opcję Faktura indywidualna, pod imieniem i nazwiskiem pacjenta pojawi się checkbox - Pokaż numer pesel na fakturze:


Po oznaczeniu tego pola pojawi się miejsce na wpisanie numer PESEL:Jeśli pacjent miał już wypełniany adres w edycji pacjenta, adres załaduje się sam. Jeżeli chcemy zmienić adres, jaki ma się pojawić na fakturze, trzeba wyedytować lub wprowadzić adres w polu Adres, jeśli adres nie był wprowadzany w edycji pacjenta. 

Mają Państwo możliwość wpisania nr konta bankowego pacjenta oraz termin płatności w polu uwagi


Jeśli system AURERO jest połączony z drukarką fiskalną do faktury imiennej (indywidualnej), zostanie automatycznie wydrukowany paragon. 

A na wystawionej fakturze znajdzie się także Numer paragonu:


Rozliczona wizyta będzie mieć ikonę Banknotu w widoku Terminarza, po kliknięciu w nią pojawią się trzy opcje : Podgląd rozliczenia, Edytuj rozliczenie, Usuń rozliczenie:


Fakturę imienną można wystawić do istniejącego już rozliczenia, na którym wystawiono paragon.

Proszę najechać na pole płatność dla tego rozliczenia, kliknąć lewym przyciskiem myszy, wybrać edytuj rozliczenie, przewinąć pasek okna rozliczenia na dół, zaznaczyć faktura indywidualna -> wypełnić dane dla tej faktury -> wybrać rozlicz.


JAK POBRAĆ I WYDRUKOWAĆ FAKTURĘ?


W zakładce Raport - Faktury VAT mogą Państwo sprawdzić datę i godzinę wizyty, imię i nazwisko pacjenta, numer pesel, kwotę rozliczenia - dane, dla których była wystawiona faktura i wyszukać fakturę, która była wystawiana wpisując imię i nazwisko pacjenta.


Następnie proszę przejść do zakładki terminarz, wybrać datę, wyszukać pacjenta - dla którego chcemy wydrukować fakturę. Proszę klinąć w płatność dla wizyty pacjenta i wybrać Podgląd rozliczenia

 

Po wyborze opcji Podgląd rozliczenia pojawi okno ze wszystkimi szczegółami oraz informacją o dokumencie sprzedaży wystawionym do tego rozliczenia. Aby pobrać fakturę na dysk należy kliknąć niebieski przycisk Podgląd faktury (na pasku z fakturą). Po otworzeniu się faktury, należy klinąć przycisk Download. Na dysk komputera zostanie pobrany dokument faktury, który mogą Państwo wydrukować (pobraną fakturę mogą Państwo znaleźć w foldarze Pobrane / Downloads - domyślna lokalizacja)W zakladce Finanse - Rozliczenia komercyjne https://app.aurero.com/finance/visit-revenues jest możliwy podgląd rozliczenia, gdzie przy danym rozliczeniu po kliknięciu w przycisk Podgląd jest widoczna data wizyty i jest czy wystawiony był paragon i faktura, czy sam paragon (przy włączonej integracji z drukarką fiskalną). 

Jeśli była wystawiana faktura przy rozliczeniu wizyty, jest też możliwe pobranie faktury na dysk, którą mogą Państwo wydrukować.


Jak postąpić gdy pacjent przyjdzie po paru dniach z paragonem prosząc o fakturę z minionej wizyty?


Gdy pacjent przyjdzie po paru dniach z paragonem prosząc o fakturę z minionej wizyty są możliwe dwa przypadki: faktura będzie wystawiana w trakcie minionej wizyty, lub kiedy pacjent przychodzi po pewnym czasie od wizyty..

W obu przypadkach jest możliwe wystawienie faktury


1. faktura została wygenerowana podczas wizyty. Należy wejść w terminarz - na danej wizycie należy nacisnąć prawym przyciskiem myszki klinąć w pole płatność - pojawi się menu kontekstowe z którego trzeba wybrać podgląd rozliczenia - w podglądzie rozliczenia jest możliwość pobrania na dysk wygenerowanej podczas rozliczania faktury


2, faktura nie została wystawiona podczas wizyty. Należy  wejść w terminarz - na danej wizycie należy nacisnąć prawym przyciskiem myszki klinąć w pole płatność - pojawi się menu kontekstowe z którego trzeba wybrać edycję rozliczenia. W edycji rozliczenia należy wybrać fakturę i wypełnić wymagane dane do wystawienia faktury. Następnie proszę wybrać przycisk Rozlicz. Pojawi się okno z wygenerowaną fakturą, w którym można pobrać fakturę na dysk. Wraz z zapisem rozliczenia z fakturą, generuje się faktura - pojawia się okno w którym można pobrać fakturę na dysk. Fakturę można również pobrać na dysk klikając w podgląd rozliczenia.

b

FAKTURA NA FIRMĘ


Przy wystawianiu nowej faktury na firmę, należy wpisać nip firmy, Jeśli adres firmy nie wczyta się sam, możliwe jest wprowadzenia ręcznie adresu przy wystawianiu faktury na firmę. Obecnie przy wystawianiu faktury na firmę jest możliwe wpisanie adresu firmy ręcznie, jeśli adres nie zaczyta się sam po wpisaniu nip firmy. Adres jest możliwy do uzupełnienia, przy wystawianiu nowej faktury, jesli zostanie edytowana jakaś składowa usługi. Nie można zmienić samego adresu na fakturze przy wystawianiu korekty faktury.WYDRUK FAKTURY I KOREKTY FAKTURY


Mają Państwo możliwość pobrania (wycofanej i niewycofanej) faktury w zakładce PAcjenci - prosze wyszukać pacjenta - najechac na pacjenta, kliknąć w opcję Karta pacjenta - na lewo wybrać Finanse - następnie klikając na Podgląd faktury -
proszę klinąć w opcję Podgląd faktury po najechaniu na pacjenta 
Aby pobrać na dysk komputerza plik faktury, proszę klinąć Pobierz
Po kliknięciu w Podgląd faktury jest możliwe również wydrukowanie (przycisk drukarki na górze okna) 

W przypadku faktury skorygowanej można pobrać tę fakturę przed korektą


FAQ


Jak wydrukować anulowaną fakturę z usuniętego rozliczenia?

Aby pobrac anulowaną fakture należy klinąć w lewym bocznym menu zakładkę Pacjenci, wyszukać pacjenta, klinąć Finanse (w lewym panelu pod danymi pacjenta). Wyświetlą się wszystkie rozliczenia pacjenta. Jeśli jest kilka wpisów dla usuniętego rozliczenia, należy najechać na rekord, którego data aktualizacji (jest zgodna z datą ostatniej aktualizacji na wizycie). Po najechaniu na te rozliczenie, należy kliknąć w ikone Pogląd faktury (pierwsza ikona po prawej stronie na pasku rozliczenia). Po klknięciu w ilone drukarki jest możliwe pobranie faktury i zapisanie do pliku .pdf. Aby pobrać na dysk komputerza plik faktury, należy klinąć przycisk Pobierz
Po kliknięciu w Podgląd faktury jest możliwe również wydrukowanie (przycisk drukarki na górze okna)