Integracja z drukarkami - Nie wydrukował się paragon, co robić?

Zmodyfikowano dnia śr, 22 Maj o 1:22 PO POŁUDNIU

Aby uniknąć problemów z wydrukiem paragonów, proszę pamiętać też o tym, że wymagane jest przy rozliczeniu w polu płatności w terminarzu, aby wybrać odpowiednią drukarkę podpiętą do odpowiedniego portu usb przy rozliczeniu.

Aby wydrukował się paragon, na komputerze jest uruchomiony Aurero Printer z tokenem odpowiedniej drukarki wprowadzonym w ustawieniach (token jest widoczny po wejściu z zakładkę Zarządzanie -> Integracja -> Drukarki) i ta drukarka jest uruchomiona. 


Jesli logowanie na komputer odbywa się na nowe konto Iinne niż użyte wcześniej na komputerze, należy zainstalować aplikację i wprowadzać ustawienia w aplikacji Aurero Printer). Udostępniamy link do programu Aurero Printer - należy pobierać klikając w ten link: https://download.binsoft.pl/SetupAureroPrinter_v23.7.5.exe 


Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku jeśli są podłączone dwie drukarki, obie podłączone drukarki mają różne tokeny,  widoczne są po wejściu w Zarządzanie (dla A1 Ustawienia) -> integracja z drukarkami.  


Tokeny w ustawieniach integracji z drukarką w systemie muszą pokrywać się z tokenem wprowadzonym w aplikacji Aurero Printer, która jest uruchomiona na danym komputerze. W start -> ustawienia Aurero Printer na danym komputerze można wprowadzić tylko jeden token. Integrację Aurero z drukarką fiskalną opisujemy szczegółowo w instrukcji w linku

Należy zwrócić uwagę, że wybrana jest właściwa wersja systemu (1.0 odnosi się do Aurero 1, 2.0 do Aurero 2)


Mogą Państwo sprawdzić ustawienia drukarki samodzielnie korzystając z konta z uprawnieniami managera w Aurero. 

1. proszę na komputerze otworzyć ustawienia aplikacji Aurero Printer. która jest zainstalowana na komputerze, 

2. po wejściu w ustawienia Aurero Printer, sprawdzić czy jest wypełnione pole token - w polu token powinien być wprowadzony token widoczny w edycji drukarki po wejściu w integacje -> drukarka. Jeśli token nie jest wprowadzony ustawieniach aplikacji Aurero Printer, należy skopiować i wkleić token, który jest w widoczny na w zakładce integracja -> drukarki fiskalne)


Aby wykonać Test połączenia należy wejść w Aurero Printer w Start -> Ustawienia -> Urządzenia -> klinięcie dwa razy w drukarkę -> wykryj porty -> wybieramy port -> Zapisz -> Zapisz

Następnie ponownie wybieramy Start -> Ustawienia -> Urządzenia -> klinięcie dwa razy w drukarkę -> wyberamy Przeestuj połączenie

W razie błędu po wykonaniu testu połączenia, wynik testu połączenia należy przesłać konsultantowi wsparcia technicznego

Jeśli błąd występuje również po ponownym podłączeniu drukarki i po sprawdzeniu, że kable są podpięte prawidłowo do drukarki, błąd wynikać może z problemu z okablowaniem drukarki fiskalnej i często serwis urządzenia powinien zająć się wtedy naprawą - prosimy skontaktować się z serwisem drukarki fiskalnej w sprawie powyższego błędu.


Należy sprawdzić, czy aplikacja Aurero Printer jest uruchomiona na komputerze, który nie jest połączony z drukarką. Prosimy, aby Państwo sprawdzali Państwo, czy jest włączona właściwa drukarka - podłączona do komputera i uruchomiony na tym komputerze program Aurero Printer. 


W przypadku błędów - Nie udało się połączyć z drukarką proszę o: 

1. Sprawdzenie połączeń (czy wszystkie kable są podłączone na sztywno i coś się nie wypięło), czy komputer widzi drukarkę

2. Restart drukarki oraz Aurero Printera, w tym celu należy kolejno:

- wyłączyć drukarkę

- wyłączyć Aurero Printer (znaleźć jego ikonę w zasobniku systemowym, kliknąć w nią prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Zamknij)

- po kilkudziesięciu sekundach włączyć ponownie drukarkę oraz Aurero Printer.

3. Jeżeli jest to możliwe (płatność gotówką lub przelewem) - z poziomu sekcji Finanse->Rozliczenia usunąć wpłatę, a następnie dodać ją ponownie.


Jeśli chcieliby Państwo sami ponowić wydruk to wystarczy wejść w Aurero Printer/Dokumenty/Rejestr Dokumentów i w zaznaczonym dokumencie( zwykle pojawi się komunikat o błędzie) wybrać opcję "wydrukuj ponownie"


Jeśli problem z drukowaniem dalej występuje prosimy sprawdzić i przekazać informacje (odpowiedzi na pytania w punktach od 1 do 7) do konsultanta Aurero lub na mail kontakt@aurero.com lub czat poprosić konsultanta Aurero o pomoc w sprawdzeniu poniżych informacji potrzebnych do dalszej weryfikacji problemu z wydrukiem paragonów:


1. Czy token w Autero Printer w ustawieniach jest taki sam jak token wprowadzony do systemu.


2. Czy na owym stawisku zainstalowano sterowniki dla urządzenia Posnet Thermal xl2?


3. W jaki sposób urządzenie komunikuje się z komputerem (RS232/USB/LAN)? Czy próbowali Państwo podpiąć drukarkę do innego portu USB?


4. Czy na tym komputerze nie ma przypadkiem uruchomionej innej aplikacji, która łączy się z drukarką i tym samym blokuje połączenie?


5. Z jakiej drukarki fiskalnej Państwo korzystają (producent i model)?


6. Jaki protokół jest wskazany na drukarce fiskalnej?

Aby zweryfikować jaki protokół jest ustawiony w drukarce POSNET THERMINAL XL2 ONLINE, należy zgodnie z instrukcją przejść do menu -> Konfiguracja -> Konfig. połączen -> Usługi PC -> Interfejs PC -> Protokół.

W razie problemu w pozyskaniu powyższej informacji prosimy o kontakt z wsparciem technicznym Binsoft na adres kontakt@binsoft.pl lub numer +4889 624 58 80


7. Jaki protokół jest ustawiony w programie?

Aby zweryfikować nazwę protokołu w programie należy wejść w Aurero Printer -> Start -> Ustawienia -> Urządzenia -> klinąć dwa razy w drukarkę -> Edycja drukarki fiskalnej -> nazwa protokołu znajduje się w polu Protokół


Aplikacja Aurero Printer obsługuje terminale tylko od ESERVICE. Od żadnego innego operatora nie zadziała.

Rekomendujemy urządzenia firmy POSNET, ponieważ z naszego doświadczenia są najmniej problematyczne.

Niemniej jednak drukarki fiskalne obsługujące protokoły takie jak:

THERMAL

POSNET

NOVITUS XML

powinny bezproblemowo współpracować z programem. 


Dopuszczalny limit znaków dla nazwy usługi na paragonie, po przekroczeniu którego nazwa usługi na paragonie zostanie ucięta, dla protokołu POSNET wynosi 80 znaków, podczas gdy dla protokołu THERMAL ograniczenie to wynosi 40 znaków.


Obecną funkcjonalność związana z terminalami płatniczymi jest w fazie beta oraz w dalszym ciągu przez nas rozwijana.

Program współpracuje z terminalami płatniczymi, niemniej jednak nasze rozwiązanie było testowane z terminalem firmy Ingenico, a dokładnie z Ingenico IPP350, który posiada wbudowany “protokół” eService MCX.


8. Na wydrukowanym paragonie nie jest widoczny numer paragonu w Aurero - czy księgowa to zakwestionuje?

Przykład:

W000036 to numer techniczny paragonu nadawany przez drukarke

28/03/2024 to numeracja nadawana przez aurero i to pokazujemy na dokumentach ksiegowych

Jest relacja 1:1 miedzy W00036 a 28/03/2024 co umozliwia okreslenie ktory to dokladnie paragon

Na fakturze jest widoczna numeracja paragonu użytwa w Aurero


Udostępniamy instrukcję w której opisujemy sposób postępowania w celu konfiguracji integracji drukarki z Aurero Loading... 

Jeśli dodali Państwo drukarkę w Aurero, sprawdzili Państwo po swojej stronie inne kroki opisane w powyższej instrukcji, i występuje problem, w takiej sytuacji potrzebujemy, aby przesłali nam Państwo na czat lub mail kontakt@aurero.com id i hasło do aplikacji Anydesk lub Teamviewer. Połączymy się wtedy z kontem komputera, na którym są Państwo zalogowani do systemu i mają Państwo podpiętą drukarkę. W ten sposób mamy możliwość sprawdzić poprawność konfiguracji.