Wizyty widoczne tylko dla danego użytkownika (obowiązuje wraz z wydaniem w dniu 15.09.2022)

Zmodyfikowano dnia Sat, 10 Sep 2022 o 08:15 AM

Poniższa instrukcja służy do konfiguacji uprawnień na roli lub w edycji użytkownika, aby wizyty były widoczne tylko dla danego użytkownika (krok po kroku).


1, Należy wejść w edycję danego użytkownika lub w edycję roli.

2. W sekcji Badania kliniczne wyłączyć uprawnienia Badania kliniczne - Koordynator ośrodka i wizyty (zespół) - zarządzanie iw sekcji Wizyty 

3. Włączyć uprawnienie wizyty (użytkownik) - zarządzanie w zekcji Wizyty. 

4. Wybrać zapisz 

5. W przypadku edycji danej roli, domyślnie w edycji roli jest ustawiony sposób zapisu Modyfikacja szablonu. Aby nadpisać uprawnienia dla użytkowników z przypisaną daną rolą należy wybrać w edycji roli Nadpisanie dostępów (w polu Sposób zapisu szablonu), następnie wyłączyć uprawnienia Badania kliniczne - Koordynator ośrodka i wizyty (zespół) - zarządzanie iw sekcji Wizyty. Włączyć uprawnienie wizyty (użytkownik) - zarządzanie w zekcji Wizyty. Wybrać zapisz


Aktualizację uprawnień, aby użytkownik widzial tylko swoje wizyty przedstawiamy w załączonym nagraniu 


Pomocne instrukcje:

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie rolą