Raporty zbiorcze - Finanse

Zmodyfikowano dnia Wed, 01 Jul 2020 o 11:25 AM

Niełatwo jest zapanować nad tak złożonym biznesem, jakim jest placówka medyczna. Bez względu na to, czy prowadzisz jedną przychodnię, czy zarządzasz całą siecią placówek – w każdym przypadku do prawidłowego ich funkcjonowania potrzebna jest ciągła analiza. Taka dogłębna analiza wymaga od Ciebie solidnego planu, dużego zaangażowania, poświęcenia ogromnej ilości czasu i energii. Ten artykuł omówi temat finansów.


Omawiane sprawozdanie dostępne jest w menu z lewej strony ekranu, należy w nim wybrać sekcję Raporty zbiorcze, a następnie Finanse. Po jej otwarciu zostanie pokazany następujący widok:


Celem wyświetlenia danych należy wybrać Zakres dat (startową i końcową), którego będzie dotyczyło podsumowanie. Dodatkowo jest możliwość wybrania konkretnej specjalizacji lub pojedynczego lekarza (zestawienie można zrobić tylko dla jednej specjalności lub lekarza naraz bądź - zostawiając domyślne ustawienie - dla wszystkich). Następnie należy kliknąć Generuj podsumowanie. 


Pod filtrami zostaną pokazane graficznie różne zbiory danych w postaci graficznej:


Dane te dotyczą kolejno:
- Przychodów według pory dnia (data i godzina)
- Najczęstszych usług
- Źródła wizyt
- Lekarzy
- Specjalizacji
- Rodzajów płatności
Każdą grafikę można wyświetlić z dwoma rodzajami danych- ilością wpłat lub z kwotami. Służy do tego przycisk dostępny w prawym, górnym rogu każdej sekcji:


Pod grafikami widoczne są również dwie tabele. Pierwsza z nich dotyczy Finansów ogółem. Wyglądać może ona tak:


Co istotne:
- Data oraz Liczba wizyt dotyczą dat oraz liczby wizyt które zostały danego dnia opłacone (liczy się data wpłaty, nie data wizyty)

- Przychód dotyczy wszystkich wpłat z danego dnia
- Dochód sumuje kwoty z części wpłat dotyczących przychodni

Dodatkową tabelą są Finanse prospektywne, które mają pokazać planowany przychód w czasie - według ilości wizyt oraz kwot usług w nich zawartych (jeśli przy umawianiu wizyty od razu dodaliśmy usługę):


Gdybyście chcieli Państwo dowiedzieć się więcej zachęcamy do sprawdzenia innych artykułów w Bazie Wiedzy lub kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.