Ustawienia główne

Tworzenie nowego użytkownika
  Z poniższego poradnika dowiesz się, jak stworzyć nowego użytkownika oraz jak przypisać rolę użytkownikowi. Aby dodać użytkownika, należy wybrać: Men...
pt, 25 Cze, 2021 at 9:28 RANO
Dodawanie personelu medycznego
Z tego poradnika dowiesz się jak tworzyć i zarządzać profilami swojego personelu medycznego, a także jak przypisać do profilu konto dostępowe użytkownika. D...
pt, 25 Cze, 2021 at 11:05 RANO
Zarządzanie personelem medycznym i edytowanie profili
Dodawanie nowych profili pracowników zostało ujęte w artykule Dodawanie personelu medycznego i powiązanie profilu z kontem użytkownika.  Z tego poradnik...
pt, 25 Cze, 2021 at 11:04 RANO
Konto użytkownika a personel
Z tego poradnika dowiesz się czym różni się personel od użytkownika, kogo ustalamy jako personel medyczny oraz gdzie konto personelu jest wykorzystywane w s...
pt, 25 Cze, 2021 at 11:16 RANO
Harmonogram pracy- dodawanie grafiku
Z tego poradnika dowiesz się jak zarządzać harmonogramem pracy lekarzy. Możesz tutaj również w łatwy sposób edytować godziny pracy a także ustalić urlop lub...
pt, 25 Cze, 2021 at 11:36 RANO
Harmonogram pracy - edycja/usuwanie grafiku
 Zapewne już wiesz jak dodawać harmonogram pracy. W tej części wytłumaczymy jak edytować lub usunąć grafik.  Dokładny opis jak dodać nowy harmonogram zn...
pt, 25 Cze, 2021 at 12:14 PO POŁUDNIU