Harmonogram pracy- dodawanie grafiku

Zmodyfikowano dnia Fri, 25 Jun 2021 o 11:36 AM

Z tego poradnika dowiesz się jak zarządzać harmonogramem pracy lekarzy. Możesz tutaj również w łatwy sposób edytować godziny pracy a także ustalić urlop lub dzień wolny placówki.


Aby wejść do modułu zarządzania harmonogramem postępuj według kroków:

Menu->Zarządzanie->Harmonogram pracy

 

1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczną w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij Harmonogram pracy z ikoną kalendarza.2. Po otwarciu Harmonogramu pracy pokazuje się nam widok aktywnej zakładki Grafik lekarzy z sekcją kalendarza po lewej stronie z bieżącą datą oraz sekcją z grafikiem pracy lekarzy (aktywny widok dzienny) zawierającą nazwy gabinetów (możliwość zarządzania gabinetami w sekcji: Zarządzanie->Personalizacja systemu->Gabinety) oraz z godzinami pracy (możliwość ustawienia godzin pracy w sekcji: Zarządzanie->Personalizacja systemu->Godziny pracy).


 

3. Przejdź do sekcji z grafikiem. 


W celu wygodnego zarządzania harmonogramem możesz wybrać widok: dzienny, tygodniowy, miesięczny poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę w prawym górnym rogu.

 

Po kliknięciu w daną zakładkę pojawi się wybrany widok harmonogramu:

-dzień

-tydzień

-miesiąc


 

 

4. Kliknij w sekcję z grafikiem w wybranym dniu.

  

 

5. Pojawił się widok Dodawanie terminu.
Masz możliwość wybrania gabinetu, wyboru godzin pracy w danym dniu, lekarza, typu i rodzaju wizyty, czasu wizyty, zaznaczenia opcji Rejestracja on-line oraz powtarzania grafiku:

-Co tydzień

-Poniedziałek- Piątek

-Codziennie

-Co dwa tygodnie

-Co miesiąc

-Wybrane dni tygodniaPo wybraniu każdej z opcji pojawiają się dodatkowe ustawienia.

Gdy chcesz dodać pojedynczy termin- nie wybieraj żadnej opcji w rozwijanej liście powtarzania grafiku. Dodasz grafik tylko w wybranym wcześniej dniu.

 

 

6. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz.

 

 

Uwaga! Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól pojawi się podpowiedź, które pola wymagają uzupełnienia:

 

 

Po zapisaniu pojawił się komunikat w prawym górnym rogu oraz aktualny widok grafiku lekarzy.


 

Uwaga! Możesz łatwo przenosić wybrane grafiki między gabinetami oraz godzinami widocznymi w harmonogramie. Kliknij myszką na grafik, przytrzymaj go i przenieś do wybranego gabinetu lub między wybrane godziny. Pojawia się okno informujące z przyciskami Zmodyfikuj i Anuluj. 

 

 

 

Jeśli chcesz edytować gabinet kliknij Zmodyfikuj. Zostaną wprowadzone zmiany.