Konto użytkownika a personel

Zmodyfikowano dnia Fri, 25 Jun 2021 o 11:16 AM

Z tego poradnika dowiesz się czym różni się personel od użytkownika, kogo ustalamy jako personel medyczny oraz gdzie konto personelu jest wykorzystywane w systemie. 

Konto użytkownika wraz z przypisanymi uprawnieniami określa jaki dana osoba ma zakres dostępu do podglądu i edycji różnych zawartości systemu w ramach danej jednostki. Dzięki posiadaniu konta użytkownika, osoba może zalogować się do systemu i z niego korzystać.


 

Konto personelu jest w domyśle przeznaczone dla personelu medycznego. Personel może figurować w systemie bez powiązania z kontem użytkownika, wtedy może być przypisywany do badań klinicznych lub wizyt.

 


Pamiętaj ! Aby mieć możliwość przeprowadzenia wizyty w EDM, użytkownik musi być powiązany z personelem.


 

Podczas dodawania konta Personelu możesz wybrać typ personelu spośród: Lekarz, Pielęgniarka, Farmaceuta, Dietetyk, Psycholog oraz typ Inne.


 

 

Dodatkowo, konto personelu umożliwia w systemie:
 

  • Wpisanie na listę członków zespołu badania klinicznego – lista osób do wyboru do wpisania na listę członków zespołu w badaniu klinicznym pobierana jest z listy personelu.


Uwaga: Do zespołu badawczego możemy dodać tylko osoby, które są na liście personelu medycznego.


  • Utworzenie grafiku przyjmowania pacjentów - lista osób do wyboru do wpisania grafiku pobierana jest z listy personelu.