Wprowadzenie i zakładka zarządzanie

Tworzenie użytkownika
W poniższym poradniku dowiesz się, jak stworzyć nowego użytkownika oraz jak przypisać rolę użytkownikowi. Aby to zrobić z Menu głównego wybierz:     Zarzą...
wt, 29 mar, 2022 at 9:54 PO POŁUDNIU
Dodawanie personelu medycznego
Z tego poradnika dowiesz się, jak dodać osoby z personelu medycznego oraz w jaki sposób edytować utworzone profile.  USTAWIENIA GŁÓWNE - PERSONEL MEDYCZ...
wt, 29 mar, 2022 at 9:56 PO POŁUDNIU
Portal pacjenta
Z tego poradnika dowiesz się, jak skonfigurować portal pacjenta i umożliwić Twoim pacjentom łatwe umawianie wizyt ze strony LekarzCenter. Aby skonfigurować...
wt, 29 mar, 2022 at 10:04 PO POŁUDNIU
Harmonogram pracy - Dodawanie grafiku
HARMONOGRAM PRACY - DODAWANIE GRAFIKU Z tego poradnika dowiesz się jak zarządzać harmonogramem pracy lekarzy. Możesz tutaj również w łatwy sposób edytow...
wt, 5 Kwi, 2022 at 6:42 PO POŁUDNIU
Harmonogram pracy - Zarządzanie (edytowanie, usuwanie)
HARMONOGRAM PRACY - ZARZĄDZANIE (EDYTOWANIE, USUWANIE) Edycja grafiku:  Menu->Zarządzanie-> Harmonogram pracy-> wybrany grafik Jeżeli chc...
wt, 29 mar, 2022 at 10:03 PO POŁUDNIU
Harmonogram pracy - Urlopy oraz Dni wolne
HARMONOGRAM PRACY - Urlopy Menu -> Zarządzanie -> Harmonogram pracy -> Urlopy  Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a nast...
wt, 29 mar, 2022 at 9:47 PO POŁUDNIU
Harmonogram dla gabinetów
W ramach harmonogramu pracy została dodana możliwość ustawiania harmonogramów na gabinety/ pomieszczenia funkcjonujące w ramach danej przychodni. Dzięki tem...
śr, 6 Kwi, 2022 at 1:58 PO POŁUDNIU
Cennik - dodawanie usług oraz produktów
Tworzenie cenników  Z poniższego poradnika dowiesz się, jak stworzyć cenniki, aby móc rozliczać usługi, badania laboratoryjne oraz produkty. Menu ->...
wt, 10 Maj, 2022 at 5:36 PO POŁUDNIU