Harmonogram pracy - Dodawanie grafiku

Zmodyfikowano dnia Fri, 19 May 2023 o 01:12 PM

HARMONOGRAM PRACY - DODAWANIE GRAFIKU


Z tego poradnika dowiesz się jak zarządzać harmonogramem pracy lekarzy. Możesz tutaj również w łatwy sposób edytować godziny pracy a także ustalić urlop lub dzień wolny placówki

Aby wejść do modułu zarządzania harmonogramem wybierz: 


Menu -> Zarządzanie -> Harmonogram pracy 


1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij Harmonogram pracy.2. Po otwarciu Harmonogramu pracy pokazuje się nam widok aktywnej zakładki z sekcją kalendarza po lewej stronie z bieżącą datą oraz sekcją z grafikiem pracy lekarzy (aktywny widok dzienny) zawierającą nazwy gabinetów (możliwość zarządzania gabinetami w sekcji: Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Gabinety) oraz z godzinami pracy (możliwość ustawienia w zakładce Godziny pracy).3. Przed ustalaniem harmogramu pracy ustaw godziny pracy placówki w zakładce Godziny pracy:4. Następnie przejdź do sekcji z grafikiem (Harmonogram pracy). W celu wygodnego zarządzania harmonogramem możesz wybrać widokdziennytygodniowymiesięczny poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę w prawym górnym rogu.5. Harmonogram można dodać w systemie na dwa sposoby. 

Pierwszym jest kliknięcie w wolny slot w sekcji z grafikiem. 

Druga możliwość to wybranie przycisku Dodaj grafik.6. Pojawi się widok dodawania terminu grafikuMasz możliwość wybrania osoby z listy personelu medycznegogodzin pracy w danym dniugabinetu, typu i rodzaju wizytyzaznaczenia opcji Rejestracja on-lineczasu wizyty oraz powtarzania grafiku:

 
- Co tydzień
- Poniedziałek - Piątek
- Codziennie
- Co 2 tygodnie
- Co miesiąc
- Wybrane dni tygodnia
Po wybraniu każdej z opcji pojawiają się dodatkowe ustawienia.

7. Gdy chcesz dodać pojedynczy termin nie wybieraj żadnej opcji w rozwijanej liście powtarzania grafiku. Dodasz grafik tylko w wybranym wcześniej dniu.


Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz. Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól pojawi się podpowiedź, które pola wymagają uzupełnienia.

Uwaga! Możesz łatwo przenosić wybrane grafiki między gabinetami oraz godzinami widocznymi w harmonogramie. Kliknij myszką na grafik, przytrzymaj go i przenieś do wybranego gabinetu lub między wybrane godziny. Pojawia się okno informujące z przyciskami Zmodyfikuj i Anuluj.Jeśli chcesz edytować gabinet kliknij
 Zmodyfikuj. Zostaną wprowadzone zmiany.


DODAWANIE GRAFIKU DLA GABINETÓW


8. W analogiczny sposób możesz dodać grafik Gabinetutym razem wybierz drugą zakładkę i postępuj tak jak w przypadku dodawania grafiku dla personelu medycznemu.


Ustalony grafik dla gabinetu pozwoli na umówienie pacjenta np. bez wyboru personelu medycznego, do pomieszczenia w którym wykonywane będą badania czy usługi. 9. Udostępniamy nagrania instruktażowe:


Dodawanie wielu grafików


Dodawanie pojedynczego grafiku


Omówienie działania funkcjonalności w zakładce Harmonogramy