Harmonogram pracy - Urlopy oraz Dni wolne

Zmodyfikowano dnia Tue, 29 Mar 2022 o 09:47 PM

HARMONOGRAM PRACY - Urlopy


Menu -> Zarządzanie -> Harmonogram pracy -> Urlopy 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij Harmonogram pracy.Przejdź do zakładki Urlopy. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj urlop.W celu dodania urlopu wybierz osobę z listy w polu Personel. Ustal datę początkową i końcową poprzez kliknięcie w pole i wybranie z kalendarza odpowiedniego terminu i godziny.W polu Uwagi (opcjonalne) możesz wpisać dodatkowe informacje dotyczące urlopu. Wprowadzone dane zostaną zatwierdzone po kliknięciu przycisku Zapisz


Pamiętaj, że wprowadzone urlopy będą widoczne w terminarzu.Możesz edytować lub usuwać dodane urlopy klikając na ikonę ołówka lub kosza przy wybranym elemencie.
HARMONOGRAM PRACY - Dni wolne 


Menu -> Zarządzanie -> Harmonogram pracy -> Dni wolne


Wybierz zakładkę Dni wolne, a następnie naciśnij przycisk Dodaj dzień wolny.Kliknij w pole Wybierz dzień i ustaw odpowiednią datę w kalendarzu. Pole Uwagi jest opcjonalne. Wprowadzone dane zatwierdź klikając Zapisz.Możesz usuwać dodane dni wolne klikając na ikonę kosza przy wybranym elemencie.