Magazyn - Transfery 


Menu -> Magazyn -> Transfery 


  1. W zakładce Magazyn przejdź do sekcji Transfery. W tym oknie zobaczysz listę transferów. Aby przenieść dostawę do innego magazynu, kliknij przycisk Dodaj transfer  2. W dostępnym formularzu wybierz Magazyn bazowy i Magazyn docelowy, a następnie wyszukaj produkt. W celu zatwierdzenia transferu naciśnij przycisk Zapisz  3. W sekcji Transfery możesz korzystać z dwóch filtrów - Magazyn bazowy oraz Magazyn docelowy. Skieruj kursor myszy na wybrany wiersz i kliknij symbol oka - wykonana akcja umożliwi podgląd transferu


Magazyn - Wydania


Menu -> Magazyn -> Wydania


  1. W zakładce Magazyn wybierz sekcję Wydania. Po przejściu do niej masz wgląd do Listy wydań. W celu wydania produktu, kliknij Dodaj wydanie  2. Podczas dodawania wydania wybierz Magazyn oraz Typ odbiorcy (Wydanie na potrzeby wizyty lub Wydanie na potrzeby personelu). W kolejnym kroku Wyszukaj produkt, a na koniec naciśnij Zapisz    Wybierając opcję Wydanie na potrzeby wizyty musisz wskazać konkretną wizytę odbiorczą.     Jeżeli skorzystasz z możliwości Wydania na potrzeby personelu to konieczne będzie wybranie osoby z listy personelu medycznego. 


  3. Lista wydań zawiera dane o każdym zrealizowanym wydaniu produktu. Widok można wyfiltrować po konkretnym magazynie. Za pomocą wyszukiwarki (ikona lupy) możesz odnaleźć wydanie wpisując informacje o odbiorcy (dane personelu medycznego/pacjenta). Jeżeli chcesz skorzystać z opcji podglądu wydania, skieruj kursor myszy na wybrany wiersz i kliknij symbol oka. 
Dodaj transfer 

Dodaj wydanie