Tworzenie cenników 


W poniższym poradniku dowiesz się, jak stworzyć cenniki, aby móc rozliczać usługi, badania laboratoryjne oraz produkty.

Aby móc to wykonać, należy wybrać:

Menu -> Zarządzanie -> Cennik usług


W celu dodania nowej usługi oraz przypisania jej ceny wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu po lewej stronie, wybierz zakładkę Zarządzanie (ikona koła zębatego widoczna w lewym dolnym rogu systemu), a następnie w sekcji Ustawienia główne wybierz Cennik usług. 1. Po otwarciu Cennika usług, w zakładce Usługi pojawia się lista z podziałem na ich nazwę, cenę dla pacjenta oraz status. Po prawej stronie mamy możliwość utworzenia usługi i przypisanie jej ceny korzystając z przycisku Dodaj cennik.
 1. W sekcji dodawania usługi należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Nazwa usługi, Cena dla pacjenta, Kwota dla personelu, Kwota dla placówki, Podstawa zwolnienia z VAT (jeśli została wybrana).


        Pojawiają się także pola dodatkowe: 1. Aby zatwierdzić dane wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz.


 1. Jeśli wybierzemy przycisk Dodaj kombinację cenową dla danej usługi, pojawią się następujące pola do uzupełnienia:
 1. Zapisujemy, bądź dodajemy nową kombinację, używając dwóch poniższych przycisków: 1. Następnym krokiem jest dodanie pozycji dla badań laboratoryjnych, dostępnych w naszej placówce. W tym celu wybieramy zakładkę Badania laboratoryjne oraz wybieramy przycisk Dodaj cennik:

 1. W sekcji dodawania badania laboratoryjnego należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Nazwa badania, Laboratorium, Identyfikator w laboratorium, Cena dla pacjenta, Cena laboratorium, Kwota dla placówki.      Pojawiają się także pola dodatkowe:
 1. Analogicznie do poprzednich kroków zapisujemy, bądź dodajemy kombinację cenową.


 1.  Do dyspozycji posiadamy także ostatnią z zakładek, która umożliwia dodania produktów: 1. W sekcji dodawania produktu należy uzupełnić wymagane pola, do których należą: Nazwa produktu, Cena dla pacjenta, Cena dostawcy, Kwota dla placówki
       Pojawiają się także pola dodatkowe zaznaczone powyżej oraz poniżej: 1. Zapisujemy lub dodajemy kombinację cenową.Po ustawieniach można zacząć przypisywać usługi, badania laboratoryjne oraz produkty poszczególnym wizytom, aby następnie je rozliczyć.Zapoznaj się z poradnikiem wideo