Integracja Znany Lekarz - Dodawanie cen lekarza

Zmodyfikowano dnia Tue, 04 Jun 2024 o 12:07 PM

UWAGA

AKTUALIZACJA CENNIKA


Przy wprowadzaniu aktualizacji, nie można w cenniku Aurero usuwać, ani zmieniać zawartości pola Usluga Znany Lekarz. Jeśli są zmiany co do nazw usług na Znany Lekarz (zmiany w usługach, które mają być dostępne u specjalistów), należy usunąć usługę z cennika Aurero i dodać na nowo usługę w cenniku Aurero wraz z wyszukaniem i z wprowadzeniem poprawnej nazwy usługi w polu Usługa Znany Lekarza


DODAWANIE USŁUGI I KOMBINACJI CENOWEJ LEKARZA - SKRÓCONA INSTRUKCJA


Jeśli przy dodawaniu usługi np Konsultacja urologiczna została zaznaczona opcja Udostępnij w rejestracji online całego personelu - w ten sposób usługa będzie widoczna u każdego specjalisty na Znanym Lekarzu w Państwa placówce. Jeśli chcą Państwo, aby usługa była widoczna tylko u tego lekarza, nie zaznaczamy opcji Udostępnij w rejestracji online całego personelu.
Nie należy zaznaczać Udostępnij w rejestracji online w edycji usługi i zakresu cen
W integracji ZL dla usług działają tylko stałe ceny.
Jeśli dodadzą tak Państwo usługę, jeśli usługa ma być widoczna u wybranych specjalistów a nie u wszyskich lekarzy, należy ją usunąć i dodać ponownie, nie zaznaczając opcji powyżej. Należy dodać ponownie tą usługę i utworzyć powiązanie Usługa Znany Lekarz z Konsultacja urologiczna (należy wpisać i wybrać w wyszukiwaniu w tym polu) - bez tych czynności usługa nie jest poprawnie widoczna.


DODANIE KOMBINACJI CENOWEJ / CENY LEKARZA
Jeśli w ceniku Aurero została dodana usługa Konsultacja urlogoczina bez kombinacji cenowej. Proszę dodać kombinację (użyć w tym celu pierwszy przycisk po najechaniu na usługę),
Następnie proszę kliknąć przycisk Dodaj kombinację cenową
Proszę uzupełnić pola: personel, zaznaczyć stała cena, wypełnić cenę dla pacjenta w kombinacji cenowej tego lekarza, zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestacji online.

UWAGA: W polu Cena prosimy wybierać, zaznaczać wyłącznie opcję Cena stała. Integracja nie działa z opcją Zakres cen. Dodane do cennika Aurero usługi i kombinacje z użyciem opcji Zakres cen należy usunąć i dodać do cennika z użyciem opcji Stała cena
SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DODANIA USŁUGI DO CENNIKA AURERO


Udostępniamy kolejność kroków, które należy wykonać w celu dodania usługi używanej na Znany Lekarz wraz z kombinacją cenową:


           1. Prosimy o wejście w Cennik usług https://app.aurero.com/management/system-settings/services-                                prices/services w prawym górnym rogu ekranu użyj przycisk Dodaj cennik. Obejrzyj nagrania         

                    instruktażowe, w których wyjaśniamy jak wprowadzić usługę i kombinację cenową do cennika usług   

                    Aurero 2:

- jak dodać nową usługę https://youtu.be/DaygoANSRmo?list=PLWhtpHWgtSy0jK9wbj3NotaofMVj6C2f2&t=46

W polu Cena prosimy wybierać, zaznaczać wyłącznie opcję Cena stała. Integracja nie działa z opcją Zakres cen. Dodane do cennika Aurero usługi i kombinacje z użyciem opcji Zakres cen należy usunąć i dodać do cennika z użyciem opcji Stała cena

- jak dodać kombinację cenową dla danej usługi:

https://youtu.be/DaygoANSRmo?list=PLWhtpHWgtSy0jK9wbj3NotaofMVj6C2f2&t=651 

W polu Cena prosimy wybierać, zaznaczać wyłącznie opcję Cena stała. Integracja nie działa z opcją Zakres cen. Dodane do cennika Aurero usługi i kombinacje z użyciem opcji Zakres cen należy usunąć i dodać do cennika z użyciem opcji Stała cena

 2. Aby dana usługa wyświetlała się u konkretnego specjalisty,  pamiętać, aby nie zaznaczać  przy dodawaniu usług opcji “Udostępnij w rejestracji online całego personelu”.  Należy w edycji usługi utworzyć powiązanie Usługa Znany Lekarz z Konsultacja urologiczna (należy wpisać i wybrać usługę w wyszukiwaniu w pola Usługa Znany Lekarz) - bez tej czynności usługa nie jest poprawnie widoczna. 

3. W zakładce https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/services  z użyciem pierwszego przycisku na danej usłudze należy dodać kombinację cenową lekarza dla danego typu usługi z zaznaczeniem opcji Udostępnij w rejestracji online. 

4. Proszę pamiętać, aby w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees należy po najechaniu myszką na prawo na danym personelu  kliknąć przycisk edytuj, dla którego dodaliśmy nową usługę z kombinacjami, wybrać adres i zapisać ustawienia.


            UWAGA: Adres przyjmowania zapisujemy jednorazowo dla personelu na danym oddziale                        placówki, w którym przyjmuje np dr Kowalski na oddziale Centrum II zapisujemy adres Centrum II,             a dla dr Kowalski na oddziale Centrum I zapisujemy adres Centrum I

5. Po wprowadzeniu nowej usługi w cenniku z kombinacjami (lub wprowadzeniu zmian w harmonogramach pracy lekarza z rejestacją online), należy wejść w Zarządzanie -> Integracje -> Znany Lekarz -> wybrać Przejdź do ustawień personelu  -> Odśwież dane -> po odświeżeniu danych można przejść do innego okna. 


Po wprowadzeniu nowego konta lekarza na Znany Lekarz, należy odświeżyć dane integracji - zakładka https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees


Po odświeżeniu danych jest już widoczny lekarz  

Należy w edycji tego lekarza, wybrać w wyszukiwaniu personel i adres. Kliknąć Zapisz 

Jeśli potrzebują Państwo dodać kolejną cenę dla tego samego lekarza (kombinację cenową), prócz istniejącej dla tego samego lekarza, proszę utworzyć nową usługę o nazwie np 'Konsultacja urologiczna 30 min' na Znanym Lekarzu


Następnie w cenniku Aurero utworzyć usługę używanej przez lekarza na ZL, utworzyć kombinację cenową dla lekarza (z zaznaczoną rejestracją online) - punkt 6  instrukcji Centrum pomocy : Aurero 

Proszę pamiętać o wybraniu Usługi Znany Lekarz w edycji usługi w cenniku https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/services  - punkt 9 instrukcji  https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000710006


Jeśli chcą Państwo dodać cenę dla innego specjalisty, prosze dodać kombinacje cenową do usługi  - zgodnie z instrukcją https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000710006 (krok 10) 

W polu Cena prosimy wybierać, zaznaczać wyłącznie opcję Cena stała. Integracja nie działa z opcją Zakres cen. Dodane do cennika Aurero usługi i kombinacje z użyciem opcji Zakres cen należy usunąć i dodać do cennika z użyciem opcji Stała cena


UWAGA: Proszę pamiętać aby po każdorazowej edycji/ utworzeniu nowego harmonogramów, lub dodaniu nowej usługi lub kombinacji cenowej w cenniku Aurero, odświeżyć dane integracji z użyciem niebieskiego przycisku Odśwież dane w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees i zapisać ustawienia personelu,(po wejściu w edycję personelu), dla którego zostały wprowadzone zmiany w Aurero


NIEPRAWIDŁOWO DODANA USŁUGA w CENNIKU DLA INTEGRACJI ZL


Jeśli przy dodawaniu usługi np Konsultacja urologiczna została zaznaczona opcja Udostępnij w rejestracji online całego personelu - w ten sposób usługa będzie widoczna u każdego specjalisty na Znanym Lekarzu w Państwa placówce. Jeśli chcą Państwo, aby usługa była widoczna tylko u tego lekarza, nie zaznaczamy opcji Udostępnij w rejestracji online całego personelu. Nie należy zaznaczać Udostępnij w rejestracji online w edycji usługi i zakresu cen

Uwaga: W integracji ZL dla usług działają tylko stałe ceny. Usługę dla integracji ZL dodaną do cennika z zakresem cen zamiast stałej ceny należy usunąć i dodać ponownie.

 


PRZYKŁAD PRAWIDŁOWO UTWORZONEJ USŁUGI W CENNIKU DLA INTEGRACJI ZL


Jeśli dodadzą tak Państwo usługę, jeśli usługa ma być widoczna u wybranych specjalistów a nie u wszyskich lekarzy, należy ją usunąć i dodać ponownie, nie zaznaczając opcji powyżej. Należy dodać ponownie tą usługę i utworzyć powiązanie Usługa Znany Lekarz z Konsultacja urologiczna (należy wpisać i wybrać w wyszukiwaniu w tym polu) - bez tych czynności usługa nie jest poprawnie widoczna. 

DODANIE KOMBINACJI CENOWEJ / CENY LEKARZA


Jeśli w ceniku Aurero została dodana usługa Konsultacja urlogoczina bez kombinacji cenowej. Proszę dodać kombinację (użyć w tym celu pierwszy przycisk poniżej), Następnie proszę kliknąć przycisk Dodaj kombinację cenowąProszę uzupełnić pola: personel, zaznaczyć stała cena, wypełnić cenę dla pacjenta w kombinacji cenowej tego lekarza, zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestacji online

W polu Cena prosimy wybierać, zaznaczać wyłącznie opcję Cena stała. Integracja nie działa z opcją Zakres cen. 

Dodane do cennika Aurero usługi i kombinacje z użyciem opcji Zakres cen należy usunąć i dodać do cennika z użyciem opcji Stała cenaPrzykład: nieprawidłowo dodanej cena lekarza / kombinacja cenowa lekarza 

W polu Cena prosimy wybierać, zaznaczać wyłącznie opcję Cena stała. Integracja nie działa z opcją Zakres cen. Dodane do cennika Aurero usługi i kombinacje z użyciem opcji Zakres cen należy usunąć i dodać do cennika z użyciem opcji Stała cena
Proszę pamiętać, aby po wprowadzeniu nowego lekarza na ZL, utworzeniu poprawnie usługi z kombinacją cenową (z zaznaczoną opcją rejestracja online w kombinacji) i utworzeniu przyszłych grafików w Aurero (z rejestracją online), należy odświeżyć dane integracji w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees - z użyciem przycisku zaznaczonego poniżej 


Udostępniamy szczegółową instrukcję z omówieniem integracji Centrum pomocy : Aurero

 

Jeśli została wcześniej utworzona usługa np Konsultacja psychiatryczna z Usługą Znany Lekarz. Prosze pamietać aby dodawać kombinacje do istniejącej usługi. Jeśli mają Państwo utworzoną już usługę o takiej nazwie prosimy nie tworzyć nowej usługi.

 Przypominamy, że integracja działa tak, że jedna nazwa usługi w cenniku odpowiada wielu kombinacjom cenowym dla lekarzy, dla tej samej nazwy usługi na Znany Lekarz (dla danej usługi jedna kombinacja cenowa per lekarz do usługi o danej nazwie i powiązniu w polu usługa Znany Lekarz w edycji usługi)Przy dodawaniu usługi, wyszukać Usługa Znany Lekarz, wypełnić inne pola i liknąć zapisz

Następnie wybrać przycisk Kombinacje cenowe (pierwszy przycisk na prawo po najechaniu). Należy wprowadzić kolejno kombinacje dla uzługi Znany Lekarz zapisanej w cenniku.Kliknąc przycisk Dodaj kombinację (na prawo)

Dodać kolejną kombinację, jeśli usługa o tej samej nawie jest używana na Znany Lekarz przez innego lekarza

Po dodaniu w kombinacjach będą widoczne wszystkie dodane kombinacje dla usługi / konsultacji na Znany Lekarz, o podanej nazwie (w przykładzie jest to konsultacja psychiatryczna).

3. W polu Cena prosimy wybierać, zaznaczać wyłącznie opcję Cena stała. Integracja nie działa z opcją Zakres cen. Dodane do cennika Aurero usługi i kombinacje z użyciem opcji Zakres cen należy usunąć i dodać do cennika z użyciem opcji Stała cena
Aby wolne terminy były widoczne na Znany Lekarz, trzeba dodać harmonogramy przyszłe z zaznaczoną opcją Rejestracja online (instrukcja Centrum pomocy : Aurero - krok 5, 6,7,9)

Po wprowadzeniu zmian, należy wejść w Zarządzanie -> Integracje -> Znany Lekarz -> wybrać Przejdź do ustawień personelu  -> Odśwież dane -> po odświeżeniu danych można przejść do innego okna. 


W razie problemów z wprowadzeniem usług do cennika Aurero, prosimy o przesłanie na kontakt@aurero.com :

listy konsultacji danego lekarza, usług z których ma korzystać na Znanym Lekarzu dany lekarz.  według poniższego wzoru:
Nazwa w cenniku Aurero - nazwa usługi na Znanym Lekarzu