Harmonogram pracy - Zarządzanie (edytowanie, usuwanie)


I. Edycja grafiku: Menu->Zarządzanie-> Harmonogram pracy->wybrany grafik


  1. Jeżeli chcesz edytować lub usunąć wybrany grafik - kliknij w wybrane pole grafiku. Pojawia się okienko z danymi dotyczącymi wybranego grafiku oraz przyciski Usuń i Edytuj. Możesz również skorzystać z przycisku Edytuj grafik, który jest umieszczony w prawej dolnej części ekranu.   2. Wybierz opcję Edytuj. Pojawia się widok aktywnej zakładki Pojedynczy termin. W tym miejscu możesz edytować harmonogram oraz wprowadzać zmiany związane z gabinetem.  3. Jeśli chcesz edytować więcej terminów lekarza - kliknij na zakładkę Wiele terminów.

Pojawi się widok aktywnej zakładki Wiele terminów z oknem informacyjnym oraz polami do wypełnienia:

-Wybierz lekarza, dla którego chcesz zmienić terminy wizyt 

-Wybierz zakres czasu, dla którego chcesz edytować terminy wizyt 

-Wybierz odpowiednie wpisy harmonogramu pracy w celu ich wspólnej edycji z ikoną informacyjną

-Wybierz elementy, które chcesz edytować w harmonogramie pracy z ikoną informacyjną

Możesz edytować wiele grafików jednocześnie - masz możliwość wyboru zakresu czasu, dla którego chcesz edytować terminy wizyt oraz wybrać odpowiednie wpisy z harmonogramu, w celu ich wspólnej edycji.

  1. Gdy edytujesz odpowiednie wpisy kliknij na przycisk Zapisz. Harmonogram zostanie zaktualizowany i pojawi się komunikat w prawym górnym rogu.


II. Usunięcie grafiku: Menu->Zarządzanie->Harmonogram pracy->wybrany grafik


  1. Wybierz grafik, który chcesz usunąć i na niego kliknij. Drugim sposobem jest wybranie przycisku Usuń grafik, który znajduje się w prawej dolnej części ekranu.   2. Kliknij Usuń, a następnie potwierdź usunięcie wybranego grafiku lub przejdź do zaawansowanego usuwania wielu grafików. Jeżeli chcesz zachować grafik w systemie naciśnij przycisk Anuluj  3. Jeżeli skorzystałeś z opcji Usuń grafik (widoczna na dole ekranu) zostaniesz przeniesiony do nowego okna. Ustaw zakres dat i wybierz Personel medycznyOpcjonalnie wskaż Gabinet. Następnie zaznacz terminy na liście i kliknij Usuń.

  4. Grafik został usunięty.