Dzięki niniejszej instrukcji poznają Państwo zasady działania modułu Punkt Pobrań. Korzystanie z niego możliwe jest po integracji z określonymi laboratoriami diagnostycznymi.


W celu uruchomienia integracji należy w menu UstawieniaUstawienia główne odnaleźć suwak uruchamiający moduł oraz zmienić wartość pola na Tak.Po uruchomieniu integracji w Menu Głównym systemu pojawi się opcja Punkt pobrań dostępna dla uprawnionych użytkowników.


Po otwarciu sekcji Punkt pobrań widzimy listę aktualnych zleceń wraz z ich Statusem. W tym miejscu można również sortować zlecenia lub skorzystać z dostępnej wyszukiwarki.


Ważnym elementem konfiguracji Punktu pobrań jest odpowiednie wypełnienie zakładki Cenniki dostępnej w prawym górnym rogu ekranu. Dostępne w tym miejscu dane są importowane przy współpracy z danym laboratorium, po dokonaniu tej czynności można swobodnie modyfikować ich nazwy oraz ceny dla pacjenta. 
Aby dokonać modyfikacji, należy po kliknięciu w nazwę badania, wybrać opcję Edytuj.

Po kliknięciu w wybrane przez użytkownika zlecenie, na ekranie pojawią się dotyczące go szczegółowe informacje oraz możliwość Wydruku papierowego zlecenia, sprawdzenia Karty badania wraz z jego e-wynikami oraz Rozliczenie wpłaty za badania.


Zlecanie nowych badań jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku Nowe zlecenie w lewym górnym rogu ekranu głównego modułu Punkt pobrań. W otwartym oknie wybieramy pacjenta, dane personelu kierującego (opcjonalnie), typ zlecenia (Prywatne lub NFZ), tryb zlecenia (CITO lub nie), numer zewnętrzny uzyskany z kodu kreskowego z naklejki z probówki dostarczanej przez laboratorium (może być dodany także później). Następnie wybieramy odpowiednie badania poprzez kliknięcie w pole Badania. Po kliknięciu w przycisk Dodaj zlecenie jest ono potwierdzone oraz skierowane do laboratorium.

Skierowanie na badania laboratoryjne może być również wystawione bezpośrednio przez lekarza podczas wizyty. 
W tym celu należy wybrać opcję Skierowania a następnie Badanie laboratoryjne.


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących modułu Punkt Pobrań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.