Integracje - ZnanyLekarz

Zmodyfikowano dnia Mon, 15 Apr 2024 o 03:10 PM

INTEGRACJE - ZNANYLEKARZ 


Możliwość samodzielnego umawiania wizyt przez pacjentów niewątpliwie jest dużą pomocą w działalności placówki medycznej. W poniższym poradniku opisaliśmy proces integracji Aurero z portalem ZnanyLekarz. 

Dla rezerwacji ze Znany Lekarz poradnia zostaje zapisana, jeśli w systemie lekarz jest przypisany wyłącznie do jednej komórki organizacyjnej / poradni. Jeśli chcą Państwo tak zrobić, proszę o wskazanie asysentowi wsparcia Aurero, do której poradni powinien być przypisany lekarz lub samodzielnie prosimy wprowadzić zmiany w systemie w zakładce https://app.aurero.com/management/organizational-units


W celu ustawienia integracji z platformą ZnanyLekarz proszę skontaktować się z obsługą Znanego Lekarza, by uzyskać Numer klienta (client_id) oraz Token (client_secret) konieczny do nawiązania połączenia z Aurero. Adres endpoint generuje się automatycznie w momencie, gdy wpiszą Państwo omawiane klucze do ustawień Aurero. Wtedy też z naszego systemu wysyła się automatyczny mail do Znanego Lekarza, który zawiera wszystkie niezbędne informacje.


Menu -> Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Integracje -> Znany Lekarz 


1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Personalizacja systemu, kliknij Integracje.2. W nowym widoku załadują się dostępne integracje z oprogramowaniem Aurero. Przejdź do zakładki ZnanyLekarz. W pierwszej kolejności masz możliwość włączenia/wyłączenia modułu. W kolejnych krokach należy wpisać Numer klienta (client_id), Token (client_secret) oraz uzupełnić rubrykę Domena (https://www.znanylekarz.pl/ - uwaga: nie da się zapisać ustawień integracji dla adresu https://znanylekarz.pl). Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Poprawnie uzupełniona zakładka:Błędnie wpisane dane:3. Po prawidłowym ustawieniu integracji pojawi się możliwość przejścia do ustawień personelu.Po przejściu do ustawień personelu załaduje się Lista personelu medycznego Znany Lekarz. W celu aktualizacji informacji widocznych na liście należy kliknąć przycisk Odśwież dane.

4. W kolejnym kroku trzeba powiązać konta. Najedź kursorem myszy na osobę z listy personelu medycznego, a następnie kliknij ikonę ołówka.5. W nowym widoku załaduje się Zarządzanie ustawieniami personeluWybierz Personel Aurero, który  zostanie powiązany z kontem lekarza z portalu Znany Lekarz. Następnie wskaż Adres przyjmowania i Zapisz dane w oprogramowaniu.


UWAGA: Adres przyjmowania zapisujemy jednorazowo dla personelu na danym oddziale placówki, w którym ma umówione wizyty w systemie Aurero np dr Kowalski na oddziale Centrum II zapisujemy adres Centrum II, a dla dr Kowalski na oddziale Centrum I zapisujemy adres Centrum I 
Po wykonaniu ustawień w punktach 1, 2, 3  i dodaniu harmonogramu z rejestracją online (poniżej), koniecznie proszę poinformować nas na kontakt@aurero.com i napisać do Państwa opiekuna po stronie Znanego Lekarza prośbę o włączenie komunikacji i notyfikacji push (z reguły prośba do Państwa opiekuna przyśpiesza włączenie ustawień integracji po stronie Znanego Lekarza, bez których integracja nie działa poprawnie).


UWAGA: Proszę pamiętać aby po każdorazowej edycji/ utworzeniu nowego harmonogramów, lub dodaniu nowej usługi lub kombinacji cenowej w cenniku Aurero, odświeżyć dane integracji z użyciem niebieskiego przycisku Odśwież dane w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees i zapisać ustawienia personelu,(po wejściu w edycję personelu), dla którego zostały wprowadzone zmiany w AureroHARMONOGRAM PRACY - REJESTRACJA ON-LINE


Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Harmonogram pracy 


6. Podczas tworzenia grafiku pracy lekarza należy pamiętać żeby zaznaczyć opcję Rejestracja on-line. Wtedy harmonogram pracy będzie widoczny na portalu ZnanyLekarz. Szczegółowy poradnik opisujący tworzenie grafików pracy znajduje się tutaj.Dodaj grafik lub Edytuj grafik -> zaznacz opcję Rejestracja on-line7. Ważne: Oprócz ustawień w Aurero ważne jest, aby sprawdzić ustawienia wizyt także w Znanym Lekarzu mogą one spowodować iż mimo, że terminy wizyt będą dostępne nie będą wyświetlać się w ZL. Tutaj pomocny link jak to zrobić. Innym warunkiem jest, aby były widoczne wolne terminy na Znanym Lekarzu jest stworzenie harmonogramu z zaznaczeniem opcji Udostępnij w rejestracji online (wymagane zaznaczenie - zrzut ekranu powyżej).


Omówiliśmy na przykładzie jak poprawnie dodawać usługi do cennika w instrukcji w linku


CENNIK USŁUG - ZNANYLEKARZ 


 Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Cenniki 


8. W ostatnim etapie integracji z portalem ZnanyLekarz należy powiązać usługi z cennika w Aurero z usługami ZL. W tym celu przejdź do zakładki Cenniki. Możesz edytować istniejące pozycje z listy lub dodać cennik. Poradnik opisujący tworzenie cenników znajduje się na tej stronie
9. W formularzu edycji/dodawania cennika możesz skorzystać z opcji Udostępnij w rejestracji online dla całego personelu, która spowoduje że dana usługa będzie dostępna u wszystkich lekarzy, u których będzie dostępna możliwość rejestracji przez internet. Jeżeli ma być ona ustawiona tylko dla konkretnej osoby - nie zaznaczaj jej. Każda z utworzonych usług musi być powiązana z usługą znajdującą się w serwisie Znany Lekarz - w tym celu wystarczy wpisać, wybrać właściwą w wyszukiwaniu i zatwierdzić jej nazwę w polu Usługa ZnanyLekarz (drugie zaznaczone na cz pole na poniższym zrzucie)


UWAGA: Integracja ZnanyLekarz nie zadziała poprawnie dla cennika Aurero z zakresem cen. Działa tylko z użyciem ceny stałej. DODATKOWE KOMBINACJE CENOWE DLA USŁUG / LEKARZY

 

10. Aby przypisać dodatkowe kombinacje cenowe dla usług / lekarzy i zaznaczyć tam widoczność online trzeba wejść w Zarządzenie -> Cenniki -> kliknąć na dodanej usłudze w Kombinacje cenowe -> Dodaj kombinację cenową -> wybrać lekarze z listy Personel i zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestracji online.

 AKTUALIZACJA CENNIKA


Przy wprowadzaniu aktualizacji, nie można w cenniku Aurero usuwać, ani zmieniać zawartości pola Usluga Znany Lekarz. Jeśli są zmiany co do nazw usług na Znany Lekarz (zmiany w usługach, które mają być dostępne u specjalistów), należy usunąć usługę z cennika Aurero i dodać na nowo usługę w cenniku Aurero wraz z wyszukaniem i z wprowadzeniem poprawnej nazwy usługi w polu Usługa Znany Lekarza


11. Należy pamiętać, aby w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees kliknąć edytuj na prawo po najechaniu myszką przy personelu, dla którego dodaliśmy nową usługę z kombinacjami, wybrać adres.


Następnie należy zapisać ustawienia personelu


12. Po wprowadzeniu nowej usługi w cenniku z kombinacjami, należy wejść w Zarządzanie -> Integracje -> Znany Lekarz -> wybrać Przejdź do ustawień personelu  -> Odśwież dane -> po odświeżeniu danych można przejść do innego okna. 


13. W Zarządzaniu ustawieniami wybrać Przejdź do ustawień personelu

Wyświetli się Lista personelu medycznego Znany Lekarz. Proszę wybrać przycisk Odśwież dane (po prawej stronie ekranu)

Po należy zaczekać aż operacja wykonana (proszę nie przerywać), nalęzy zaczekać aż operacja zakończy się sama w oknie.Ważne! W sytuacji kiedy będą Państwo potrzebować zmienić (w edycji usługi w cenniku Aurero) usługę w polu Usługa Znany Lekarz należy usunąć całkowicie usługę z kombinacją cenową i dodać na nowo w cenniku tą usługę z kombinacją cenową - nie wolno edytować pola Usługa Znany Lekarz dla usługi - trzeba usunąć usługę z kombinacją cenową i dodać na nowo (zgodnie z powyższą instrukcją, inaczej wystąpi błąd w integracji ze ZL).


UWAGA

Przy rezerwacjach ze Znany Lekarz / Lekarz Center / Portal Pacjenta po wejściu w edycję wizyty poradnia automatycznie się podstawia w systemie, ale nie oznacza to, że została przypisana. Należy w edycji wizyty  klinąć przycisk Zapisz po postawieniu poradni.


PYTANIA i ODPOWIEDZI


 Jak działa dodawanie usług Znany Lekarz, aby było możliwe dodanie do cennika Aurero?

Znany Lekarz po swojej stronie zapewnia bazę usług, tak zwany słownik usług, te usługi dodają Państwo do kalendarzy online poszczególnych specjalistów. Jak Znany Lekarz dostarczy usługi o danej nazwie, jest możliwe dodanie usług do kalendarza online specjalisty, następnie utworzenie usługi w cenniku Aurero z wyszukaniem usługi Znany Lekarz. Więcej informacji zawarte zostało w instrukcji w link


Wpłynęło powiadomienie o umówieniu się pacjenta, ale nie jest widoczny w terminarzu. 

Czy upłynęło 5 minut od umówienia się pacjenta?

Pacjenci pojawiają się w Aurero z opóźnieniem. Informacje o rezerwacji wizyt są przesyłane ze Znanego Lekarza do Aurero co ok 5 minut.


Czemu nie wyświetla się cennik dla lekarza na Znanym Lekarzu dla danej usługi?

Prosże sprawdzić czy została dodana w cenniku Aurero kombinacja cenowa dla usługi która nie wyświetla się u lekarza. Proszę pamiętac o zaznaczeniu opcji udostępnij w rejestracji online 


Chce zmienić ceny dla danego lekarza, jak to zrobić?

Należy wyedytować w cenniku Aurero ceny w kombinacjach cenowych tego lekarza. Proszę pamiętać, aby po zmianie: odświeżyć dane w integracji (punkt 13), zapisać ustawienia personelu (punkt 11), zapisać w cenniku usługę (Cennik -> edycja usługi -> Zapisz).


Czy mogę wyedytować wizytę umówioną przez Znanego Lekarza?
Tak. Obecnie rezerwacji nie można edytować gdy: posiada edm, jest w statusie zakonczona. W takiej sytuacji lekarz powinien otworzyć edm wizyty, aby możliwa była edycja danych tej wizyty.


Co zrobić jak nie pojawia się usługa w polu typ wizyty na koncie lekarza na Znanym Lekarzu?

W cenniku Aurero zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestracji online dla kombinacji cenowej u danego lekarza ustawionej dla usługi np konsultacja neurologiczna. Następnie zapisać ustawienia danego personelu w integracji ZL w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees

Usługa na koncie lekarza na ZL w polu typ wizyty jest już widocznaCo zrobić gdy wolne terminy są niewidoczne w kalendarzu na Znany Lekarz?


1. Wolne terminy na Znanym Lekarzu i synchronizacja będzie możliwa, jak zostaną wprowadzone harmonogramy z datą w przyszłości z zaznaczoną rejestracją online w Aurero. Udostępniamy instrukcję jak można dodać harmonogram
2. Jak podadzą nam Państwo na kanale wsparcia nazwę usługi w cenniku Aurero, dla której została utworzona kombinacja cenowa z zaznaczoną opcją rejestracji online, będziemy mogli sprawdzić poprawność integracji u lekarza (jak zostanie spełniony warunek z punktu 1) 

3. W edycji usługi w cenniku Aurero - gdy zostanie zaznaczona opcja udostępnij w rejestracji online całego personelu - ta usługa będzoe wyświetlać się w cenniku na ZL u każdego lekarza, jeśli ma wyświetlać się u konkretnych lekarzy na ZL, zalecamy tworzenie kombinacji cenowej do danej usługi w cenniku Aurero (z zaznaczeniem w kombinacji cenowej opcji udostępnij w rejestracji online - punkt 10). 


Integracja ZL działa tak, że dla danej nazwy usługi na Znanym Lekarzu tworzona jest jedna usługa o danej nazwie w cenniku Aurero z kombinacjami cenowymi dla poszczególnych lekarzy. Proszę pamiętać koniecznie o wybraniu usługi Znany Lekarz w edycji danej usługi w cenniku Aurero (punkt 9 instrukcji). Następnie należy wykonać odświeżenie danych integracji ZL - kroki opisane w pkt 13


W razie problemów z wprowadzeniem usług do cennika Aurero (np są niewidoczne na Znany Lekarz mimo wprowadzenia do cennika Aurero), prosimy o przesłanie 

listy konsultacji danego lekarza, usług z których ma korzystać na Znanym Lekarzu dany lekarz.  według poniższego wzoru:
Nazwa w cenniku Aurero - nazwa usługi na Znanym Lekarzu


Ważne: proszę nie włączać usług bezpośrednio na Znany Lekarz - prowadzi do błędów z integracji ZL