INTEGRACJE - ZNANYLEKARZ 


Możliwość samodzielnego umawiania wizyt przez pacjentów niewątpliwie jest dużą pomocą w działalności placówki medycznej. W poniższym poradniku opisaliśmy proces integracji Aurero z portalem ZnanyLekarz. 


W celu ustawienia integracji z platformą ZnanyLekarz skontaktuj się z jej obsługą, by uzyskać Numer klienta oraz Token konieczny do nawiązania połączenia z Aurero.


Menu -> Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Integracje -> Znany Lekarz 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Personalizacja systemu, kliknij Integracje.W nowym widoku załadują się dostępne integracje z oprogramowaniem Aurero. Przejdź do zakładki ZnanyLekarz. W pierwszej kolejności masz możliwość włączenia/wyłączenia modułu. W kolejnych krokach należy wpisać Numer klienta (client_id), Token (client_secret) oraz uzupełnić rubrykę Domena (https://www.znanylekarz.pl/). Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Poprawnie uzupełniona zakładka:Błędnie wpisane dane:Po prawidłowym ustawieniu integracji pojawi się możliwość przejścia do ustawień personelu.Po przejściu do ustawień personelu załaduje się Lista personelu medycznego Znany Lekarz. W celu aktualizacji informacji widocznych na liście należy kliknąć przycisk Odśwież dane.

W kolejnym kroku trzeba powiązać konta. Najedź kursorem myszy na osobę z listy personelu medycznego, a następnie kliknij ikonę ołówka.W nowym widoku załaduje się Zarządzanie ustawieniami personeluWybierz Personel Aurero, który zostanie powiązany z kontem lekarza z portalu Znany Lekarz. Następnie wskaż Adres przyjmowania i Zapisz dane w oprogramowaniu.HARMONOGRAM PRACY - REJESTRACJA ON-LINE


Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Harmonogram pracy 


Podczas tworzenia grafiku pracy lekarza należy pamiętać żeby zaznaczyć opcję Rejestracja on-line. Wtedy harmonogram pracy będzie widoczny na portalu ZnanyLekarz. Szczegółowy poradnik opisujący tworzenie grafików pracy znajduje się tutaj.Dodaj grafik lub Edytuj grafik -> zaznacz opcję Rejestracja on-line
CENNIK USŁUG - ZNANYLEKARZ 


Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Cenniki 


W ostatnim etapie integracji z portalem ZnanyLekarz należy powiązać usługi z cennika w Aurero z usługami ZL. W tym celu przejdź do zakładki Cenniki. Możesz edytować istniejące pozycje z listy lub dodać cennik. Poradnik opisujący tworzenie cenników znajduje się na tej stronie
W formularzu edycji/dodawania cennika możesz skorzystać z opcji Udostępnij w rejestracji online dla całego personelu, która spowoduje że dana usługa będzie dostępna u wszystkich lekarzy, u których będzie dostępna możliwość rejestracji przez internet. Jeżeli ma być ona ustawiona tylko dla konkretnej osoby - nie zaznaczaj jej. Każda z utworzonych usług musi być powiązana z usługą znajdującą się w serwisie Znany Lekarz - w tym celu wystarczy wpisać i zatwierdzić jej nazwę w polu Usługa ZnanyLekarz.DODATKOWE KOMBINACJE CENOWE DLA USŁUG / LEKARZY

 

Aby przypisać dodatkowe kombinacje cenowe dla usług / lekarzy i zaznaczyć tam widoczność online trzeba wejść w Zarządzenie -> Cenniki -> kliknąć na dodanej usłudze w Kombinacje cenowe -> Dodaj kombinację cenową -> wybrać lekarze z listy Personel i zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestracji online.

 
Ważne: Oprócz ustawień w Aurero ważne jest, aby sprawdzić ustawienia wizyt także w Znanym Lekarzu mogą one spowodować iż mimo, że terminy wizyt będą dostępne nie będą wyświetlać się w ZL. Tutaj pomocny link jak to zrobić. 


UWAGA: Integracja ZnanyLekarz nie zadziała poprawnie dla cennika Aurero z zakresem cen.