Integracje - ZnanyLekarz

Zmodyfikowano dnia Thu, 24 Nov 2022 o 12:32 AM

INTEGRACJE - ZNANYLEKARZ 


Możliwość samodzielnego umawiania wizyt przez pacjentów niewątpliwie jest dużą pomocą w działalności placówki medycznej. W poniższym poradniku opisaliśmy proces integracji Aurero z portalem ZnanyLekarz. 


W celu ustawienia integracji z platformą ZnanyLekarz proszę skontaktować się z obsługą Znanego Lekarza, by uzyskać Numer klienta (client_id) oraz Token (client_secret) konieczny do nawiązania połączenia z Aurero. Adres endpoint generuje się automatycznie w momencie, gdy wpiszą Państwo omawiane klucze do ustawień Aurero. Wtedy też z naszego systemu wysyła się automatyczny mail do Znanego Lekarza, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. Nie muszą Państwo w tym celu pisać do Znanego Lekarza.


Menu -> Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Integracje -> Znany Lekarz 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Personalizacja systemu, kliknij Integracje.W nowym widoku załadują się dostępne integracje z oprogramowaniem Aurero. Przejdź do zakładki ZnanyLekarz. W pierwszej kolejności masz możliwość włączenia/wyłączenia modułu. W kolejnych krokach należy wpisać Numer klienta (client_id), Token (client_secret) oraz uzupełnić rubrykę Domena (https://www.znanylekarz.pl/). Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Poprawnie uzupełniona zakładka:Błędnie wpisane dane:Po prawidłowym ustawieniu integracji pojawi się możliwość przejścia do ustawień personelu.Po przejściu do ustawień personelu załaduje się Lista personelu medycznego Znany Lekarz. W celu aktualizacji informacji widocznych na liście należy kliknąć przycisk Odśwież dane.

W kolejnym kroku trzeba powiązać konta. Najedź kursorem myszy na osobę z listy personelu medycznego, a następnie kliknij ikonę ołówka.W nowym widoku załaduje się Zarządzanie ustawieniami personeluWybierz Personel Aurero, który zostanie powiązany z kontem lekarza z portalu Znany Lekarz. Następnie wskaż Adres przyjmowania i Zapisz dane w oprogramowaniu.HARMONOGRAM PRACY - REJESTRACJA ON-LINE


Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Harmonogram pracy 


Podczas tworzenia grafiku pracy lekarza należy pamiętać żeby zaznaczyć opcję Rejestracja on-line. Wtedy harmonogram pracy będzie widoczny na portalu ZnanyLekarz. Szczegółowy poradnik opisujący tworzenie grafików pracy znajduje się tutaj.Dodaj grafik lub Edytuj grafik -> zaznacz opcję Rejestracja on-line
Ważne: Oprócz ustawień w Aurero ważne jest, aby sprawdzić ustawienia wizyt także w Znanym Lekarzu mogą one spowodować iż mimo, że terminy wizyt będą dostępne nie będą wyświetlać się w ZL. Tutaj pomocny link jak to zrobić. Innym warunkiem jest, aby były widoczne wolne terminy na Znanym Lekarzu jest stworzenie harmonogramu z zaznaczeniem opcji Udostępnij w rejestracji online (wymagane zaznaczenie - zrzut ekranu powyżej).


CENNIK USŁUG - ZNANYLEKARZ 


1. Menu -> Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Cenniki 


W ostatnim etapie integracji z portalem ZnanyLekarz należy powiązać usługi z cennika w Aurero z usługami ZL. W tym celu przejdź do zakładki Cenniki. Możesz edytować istniejące pozycje z listy lub dodać cennik. Poradnik opisujący tworzenie cenników znajduje się na tej stronie
W formularzu edycji/dodawania cennika możesz skorzystać z opcji Udostępnij w rejestracji online dla całego personelu, która spowoduje że dana usługa będzie dostępna u wszystkich lekarzy, u których będzie dostępna możliwość rejestracji przez internet. Jeżeli ma być ona ustawiona tylko dla konkretnej osoby - nie zaznaczaj jej. Każda z utworzonych usług musi być powiązana z usługą znajdującą się w serwisie Znany Lekarz - w tym celu wystarczy wpisać i zatwierdzić jej nazwę w polu Usługa ZnanyLekarz


UWAGA: Integracja ZnanyLekarz nie zadziała poprawnie dla cennika Aurero z zakresem cen. Działa tylko z użyciem ceny stałej. 2. DODATKOWE KOMBINACJE CENOWE DLA USŁUG / LEKARZY

 

Aby przypisać dodatkowe kombinacje cenowe dla usług / lekarzy i zaznaczyć tam widoczność online trzeba wejść w Zarządzenie -> Cenniki -> kliknąć na dodanej usłudze w Kombinacje cenowe -> Dodaj kombinację cenową -> wybrać lekarze z listy Personel i zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestracji online.

 
A. Po wprowadzeniu nowej usługi w cenniku z kombinacjami, należy wejść w Zarządzanie -> Integracje -> Znany Lekarz -> wybrać Przejdź do ustawień personelu  -> Odśwież dane -> po odświeżeniu danych można przejść do innego okna. 


B. W Zarządzaniu ustawieniami wybrać Przejdź do ustawień personelu

C. Wyświetli się Lista personelu medycznego Znany Lekarz. Proszę wybrać przycisk Odśwież dane (po prawej stronie ekranu)

D. Po wykonaniu się operacji (proszę nie przerywać) i zaczekać aż operacja się zakończy w oknie:

Należy wybrać edytuj przy personelu dla którego dodaliśmy nową usługę z kombinacjami

E. Zapisać ustawienia personelu

Ważne! W sytuacji kiedy będą Państwo potrzebować zmienić (w edycji usługi w cenniku Aurero) usługę w polu Usługa Znany Lekarz należy usunąć całkowicie usługę z kombinacją cenową i dodać na nowo w cenniku tą usługę z kombinacją cenową - nie wolno edytować pola Usługa Znany Lekarz dla usługi - trzeba usunąć usługę z kombinacją cenową i dodać na nowo (zgodnie z powyższą instrukcją, inaczej wystąpi błąd w integracji ze ZL).


PYTANIA i ODPOWIEDZI


Wpłynęło powiadomienie o umówieniu się pacjenta, ale nie jest widoczny w terminarzu. 

Czy upłynęło 5 minut od umówienia się pacjenta?

Pacjenci pojawiają się w Aurero z opóźnieniem. Informacje o rezerwacji wizyt są przesyłane ze Znanego Lekarza do Aurero co ok 5 minut.


Czemu nie wyświetla się cennik dla lekarza na Znanym Lekarzu dla danej usługi?

Prosże sprawdzić czy została dodana w cenniku Aurero kombinacja cenowa dla usługi która nie wyświetla się u lekarza. Proszę pamiętac o zaznaczeniu opcji udostępnij w rejestracji online 


Chce zmienić ceny dla danego lekarza, jak to zrobić?

Należy wyedytować w cenniku Aurero ceny w kombinacjach cenowych tego lekarza. Proszę pamiętać, aby po zmianie: odświeżyć dane w integracji (punkt C), zapisać ustawienia personelu (punkt E), zapisać w cenniku usługę (Cennik -> edycja usługi -> Zapisz).


Czy mogę wyedytować wizytę umówioną przez Znanego Lekarza? W wizytach umówionych przrz ZL nie można zmienić terminu wizyty. Pole "zmień termin" wyświetla się przez ułamek sekundy i znika
Jest to celowe działanie zapobiegające wystąpieniu błędu w edycji wizyt po usunięciu cennika dla tej wizyty. W tym celu nasz dział IT zablokował możliwość edycji rezerwacji wizyt, gdy wizyta jest umówiona przez Znanego Lekarza. Przeniesienie terminu wizyty jest możliwe po odwołaniu przez pacjenta wizyty i umówieniu wizyty w nowym terminie. Obecnie rezerwacji nie można edytować gdy: posiada edm, jest w statusie zakonczona lub jest wizytą ze Znanego Lekarza. 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł