Raporty zbiorcze - Aktywność użytkowników

Zmodyfikowano dnia Tue, 23 Jun 2020 o 04:11 PM

Niełatwo jest zapanować nad tak złożonym biznesem, jakim jest placówka medyczna. Bez względu na to, czy prowadzisz jedną przychodnię, czy zarządzasz całą siecią placówek – w każdym przypadku do prawidłowego ich funkcjonowania potrzebna jest ciągła analiza. Taka dogłębna analiza wymaga od Ciebie solidnego planu, dużego zaangażowania, poświęcenia ogromnej ilości czasu i energii. Niniejszy poradnik będzie dotyczył zapisywanych akcji użytkowników.


W celu wejścia w sprawozdanie w menu z lewej strony należy wybrać opcję Raporty zbiorcze->Aktywność użytkowników. Otworzy się widok podobny do tego- lista akcji:


Nad raportem widać różne filtry możliwe do zastosowania. Tuż pod nimi znajduje się lista aktywności, w której znajdują się kolejno:
- Użytkownik (imię i nazwisko, adres e-mail)
- Data (i godzina wykonania akcji)
- Moduł (Ogólne, Harmonogram, Terminarz, EDM, Badania Kliniczne, Pacjenci, Finanse- domyślnie lista zawiera wszystkie z nich)
- Akcja (Ogólne, Dodaj, Zmień lub Usuń)
- Opis (opis akcji wraz dodatkowymi danymi- np. Logowanie do systemu z podanym adresem IP, modyfikacja wizyty ze wskazaną porą oraz pacjentem, Modyfikacja pacjenta ze wskazaniem dokładnego pacjenta itd.)


Filtry dostępne w górnym pasku pozwalają na dostosowanie pozycji, które mają zostać wyświetlone. Każdy z nich możemy ustawić tylko po jednym razie, tzn. nie ma możliwości pokazania jednocześnie np. działań w modułach Finanse oraz Harmonogram. Filtry te to kolejno:
- Użytkownik (możemy znaleźć osobę po imieniu i nazwisku lub adresie e-mail)
- Moduły (Wszystkie, Ogólne, Harmonogram, Terminarz, EDM, Badania Kliniczne, Pacjenci, Finanse)
- Akcje (Wszystkie, Ogólne, Dodaj, Zmień, Usuń)
- Data startowa i Data końcowa (wyszukanie następuje od/do wskazanego dnia włącznie)
- Szukaj (szukamy tekstu znajdującego się w opisie, np. PESELu pacjenta, konkretnej daty i godziny rezerwacji czy jedynie wybranej akcji).
Filtry te działają jednocześnie, tzn. po wybraniu więcej niż jednego zostaną wskazane wpisy spełniające wszystkie ograniczenia naraz.

Dodatkowo na końcu listy filtrów znajduje się przycisk eksportu listy (na zrzucie zaznaczony grubą, czarną ramką):
Daje on możliwość konwersji raportu do formatu PDF (gotowy do wydruku), CSV (kolejne pola wymienione po przecinku), Copy (skopiowanie tekstu do schowka) oraz Excel (arkusz kalkulacyjny).Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej- zajrzyj do innych artykułów w Bazie Wiedzy lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.