Raporty zbiorcze - Wysyłka SMS

Zmodyfikowano dnia Wed, 01 Jul 2020 o 11:39 AM

Niełatwo jest zapanować nad tak złożonym biznesem, jakim jest placówka medyczna. Bez względu na to, czy prowadzisz jedną przychodnię, czy zarządzasz całą siecią placówek – w każdym przypadku do prawidłowego ich funkcjonowania potrzebna jest ciągła analiza. Taka dogłębna analiza wymaga od Ciebie solidnego planu, dużego zaangażowania, poświęcenia ogromnej ilości czasu i energii. Ten artykuł omówi temat raportu zbiorczego dotyczącego wysyłanych z systemu wiadomości SMS.


Omawiane sprawozdanie dostępne jest w menu z lewej strony ekranu, należy w nim wybrać sekcję Raporty zbiorcze, a następnie Wysyłka SMS. Po jej otwarciu zostanie pokazany następujący widok:


Zostaną wyświetlone wszystkie wysłane wiadomości zaczynając od wysłanych ostatnio. W sekcji Pacjent będzie widoczne nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL, w Treści - treść wiadomości, Data zasygnalizuje datę i czas wysłania wiadomości, zaś Status wskaże udaną wysyłkę lub jej błąd.
Filtry dostępne nad sprawozdaniem pozwalają na wyszukanie SMSów wysłanych do konkretnego pacjenta, przedziału czasowego oraz przeszukanie ich treści.

Przycisk eksportu widoczny obok przycisku Szukaj (na poniższym obrazku zaznaczony czerwoną ramką):


pozwala na eksport raportu do formatu PDF (do wydruku), CSV (kolejne wartości po przecinku), skopiowanie tekstu do schowka oraz eksport do pliku Excel (arkusz kalkulacyjny).

Kliknięcie wybranego wiersza wyświetli trzy dodatkowe informacje - numer telefonu, osobę wysyłającą powiadomienie oraz datę i czas. Na przykładzie z poniższego obrazka można stwierdzić, że błąd wysyłki pojawił się ze względu na fikcyjny numer telefonu:Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji na ten- lub inne- tematy zachęcamy do sprawdzenia innych artykułów w Bazie wiedzy lub do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.