Harmonogram pracy - Dodawanie grafiku 


Menu -> Zarządzanie -> Harmonogram pracy 


 1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij Harmonogram pracy 2. Po otwarciu Harmonogramu pracy pokazuje się nam widok aktywnej zakładki sekcją kalendarza po lewej stronie z bieżącą datą oraz sekcją z grafikiem pracy lekarzy (aktywny widok dzienny) zawierającą nazwy gabinetów (możliwość zarządzania gabinetami w sekcji: Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Gabinety) oraz z godzinami pracy (możliwość ustawienia w sekcji Godziny pracy).   Widok zakładki Godziny pracy  3. Przejdź do sekcji z grafikiem (Harmonogram pracy). W celu wygodnego zarządzania harmonogramem możesz wybrać widokdziennytygodniowymiesięczny poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę w prawym górnym rogu.  4. Grafik można dodać w systemie na dwa sposoby. Pierwszym jest kliknięcie w wolny slot w sekcji z grafikiem. Druga możliwość to wybranie przycisku Dodaj grafik 5. Pojawił się widok dodawania terminu grafiku. Masz możliwość wybrania osoby z listy personelu medycznegogodzin pracy w danym dniugabinetu, typu i rodzaju wizytyzaznaczenia opcji Rejestracja on-lineczasu wizyty oraz powtarzania grafiku
  - Co tydzień 
  - Poniedziałek - Piątek 
  - Codziennie
  - Co 2 tygodnie 
  - Co miesiąc 
  - Wybrane dni tygodnia 
  Po wybraniu każdej z opcji pojawiają się dodatkowe ustawienia.
   
  Gdy chcesz dodać pojedynczy termin nie wybieraj żadnej opcji w rozwijanej liście powtarzania grafiku. Dodasz grafik tylko w wybranym wcześniej dniu.

 6. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz. Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól pojawi się podpowiedź, które pola wymagają uzupełnienia. 

  Uwaga! Możesz łatwo przenosić wybrane grafiki między gabinetami oraz godzinami widocznymi w harmonogramie. Kliknij myszką na grafik, przytrzymaj go i przenieś do wybranego gabinetu lub między wybrane godziny. Pojawia się okno informujące z przyciskami Zmodyfikuj i Anuluj.  Jeśli chcesz edytować gabinet kliknij Zmodyfikuj. Zostaną wprowadzone zmiany.