Rabaty

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:12 PM

DODAWANIE RABATÓW


Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> RabatyRabat dodasz za pomocą przycisku Dodaj rabat w prawym górnym rogu ekranu.


W nowo otwartej sekcji uzupełnij pola z Nazwa rabatu, Uwagi, Typ rabatu (procentowy lub kwotowy), Wartość (procent lub kwotę) oraz Pokrycie przez personel (pokrycie przez przychodnię zostanie uzupełnione automatycznie w obu przypadkach). Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz- w ten sposób rabat zostanie dodany do listy.


Jeśli wybrany został rabat kwotowy - w pokryciu przez personel trzeba wpisz kwotę jaka ma być odejmowana od części dla pracownika. W przypadku rabatu procentowego należy wpisać tam procent upustu, którą ma pokrywać pracownik. Łączna suma pokrycia przez personel i pokrycia przez przychodnię razem powinna wynosić 100%.


Dodana zniżka domyślnie staje się aktywna, dzięki czemu może być stosowana od razu. Jej wyłączenie jest możliwe po kliknięciu w jej status i wybraniu opcji Nieaktywny:


Możliwe jest również zarządzanie bonifikatami. Po najechaniu kursorem na wybrany wiersz z prawej strony pokazują się cztery ikony. Dają one różne możliwości - pierwsza z nich pozwala na przejście do kodów rabatowych (ich działanie zostanie omówione w dalszej części poradnika), druga na edycję rabatu, trzecia - usunięcie zniżki. Najechanie na ostatnią spowoduje pokazanie informacji o czasie i osobie, która dodała wpis:


Dodatkowo obok przycisku pozwalającego na dodanie rabatu znajdują się dwa dodatkowe przyciski - Szukaj oraz Filtruj:


Pierwszy z nich pozwala na przeszukanie listy wg nazw upustów. Drugi - na znalezienie tylko aktywnych lub tylko nieaktywnych zniżek (należy wybrać interesującą nas opcję, a następnie kliknąć Zastosuj):W celu dodania kodu rabatowego należy na liście dostępnych rabatów kliknąć w symbol procenta widoczny po najechaniu na wierszu dotyczącego wybranego upustu:


Wyświetli się lista dostępnych kodów rabatowych podlegających pod wybraną zniżkę. W celu dodania nowej pozycji należy kliknąć przycisk Dodaj kod rabatowy:


Najpierw proszę wybrać kod rabatowy (będzie trzeba wpisywać go, by przypisać rabat pacjentowi), a następnie wpisać limit użyć bądź wybrać opcję Nielimitowany. Do zachowania zmiany służy przycisk Zapisz:Lista kodów rabatowych, tak samo jak same rabaty, pozwala na przeszukanie listy oraz odfiltrowanie wg statusu- przyciski do tych operacji znajdują się obok przycisku nowego wpisu:Po najechaniu kursorem na wybrany wiersz są również dostępne edycjausunięcie oraz wyświetlenie czasu oraz osoby która dodała wpis:


Przypisania kodu rabatowego pacjentowi można dokonać zarówno podczas tworzenia nowej karty, jak i edycji istniejącej. W tym celu w obu przypadkach należy przejść do części 3.- Informacje dodatkowe (opcjonalne), a następnie uzupełnić sekcję kod rabatowy:Dodanie takiego wpisu do karty spowoduje, że do rozliczenia następnych wizyt pacjenta obniżka będzie trafiać automatycznie- za każdym razem lub do wyczerpania dostępnej puli/usunięcia kodu z karty pacjenta.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł