Rabaty

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:12 PM

DODAWANIE RABATÓW


Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> RabatyRabat dodasz za pomocą przycisku Dodaj rabat w prawym górnym rogu ekranu.


W nowo otwartej sekcji uzupełnij pola z Nazwa rabatu, Uwagi, Typ rabatu (procentowy lub kwotowy), Wartość (procent lub kwotę) oraz Pokrycie przez personel (pokrycie przez przychodnię zostanie uzupełnione automatycznie w obu przypadkach). Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz- w ten sposób rabat zostanie dodany do listy.


Jeśli wybrany został rabat kwotowy - w pokryciu przez personel trzeba wpisz kwotę jaka ma być odejmowana od części dla pracownika. W przypadku rabatu procentowego należy wpisać tam procent upustu, którą ma pokrywać pracownik. Łączna suma pokrycia przez personel i pokrycia przez przychodnię razem powinna wynosić 100%.


Dodana zniżka domyślnie staje się aktywna, dzięki czemu może być stosowana od razu. Jej wyłączenie jest możliwe po kliknięciu w jej status i wybraniu opcji Nieaktywny:


Możliwe jest również zarządzanie bonifikatami. Po najechaniu kursorem na wybrany wiersz z prawej strony pokazują się cztery ikony. Dają one różne możliwości - pierwsza z nich pozwala na przejście do kodów rabatowych (ich działanie zostanie omówione w dalszej części poradnika), druga na edycję rabatu, trzecia - usunięcie zniżki. Najechanie na ostatnią spowoduje pokazanie informacji o czasie i osobie, która dodała wpis:


Dodatkowo obok przycisku pozwalającego na dodanie rabatu znajdują się dwa dodatkowe przyciski - Szukaj oraz Filtruj:


Pierwszy z nich pozwala na przeszukanie listy wg nazw upustów. Drugi - na znalezienie tylko aktywnych lub tylko nieaktywnych zniżek (należy wybrać interesującą nas opcję, a następnie kliknąć Zastosuj):W celu dodania kodu rabatowego należy na liście dostępnych rabatów kliknąć w symbol procenta widoczny po najechaniu na wierszu dotyczącego wybranego upustu:


Wyświetli się lista dostępnych kodów rabatowych podlegających pod wybraną zniżkę. W celu dodania nowej pozycji należy kliknąć przycisk Dodaj kod rabatowy:


Najpierw proszę wybrać kod rabatowy (będzie trzeba wpisywać go, by przypisać rabat pacjentowi), a następnie wpisać limit użyć bądź wybrać opcję Nielimitowany. Do zachowania zmiany służy przycisk Zapisz:Lista kodów rabatowych, tak samo jak same rabaty, pozwala na przeszukanie listy oraz odfiltrowanie wg statusu- przyciski do tych operacji znajdują się obok przycisku nowego wpisu:Po najechaniu kursorem na wybrany wiersz są również dostępne edycjausunięcie oraz wyświetlenie czasu oraz osoby która dodała wpis:


Przypisania kodu rabatowego pacjentowi można dokonać zarówno podczas tworzenia nowej karty, jak i edycji istniejącej. W tym celu w obu przypadkach należy przejść do części 3.- Informacje dodatkowe (opcjonalne), a następnie uzupełnić sekcję kod rabatowy:Dodanie takiego wpisu do karty spowoduje, że do rozliczenia następnych wizyt pacjenta obniżka będzie trafiać automatycznie- za każdym razem lub do wyczerpania dostępnej puli/usunięcia kodu z karty pacjenta.