Rabaty i kody rabatowe

Zmodyfikowano dnia Thu, 18 May 2023 o 07:18 PM

W tym poradniku zaprezentujemy, jak tworzyć rabaty oraz kody rabatowe. Dowiesz się również, jak przypisać kod rabatowy do karty pacjenta. 


RABATY


Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Rabaty 


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Personalizacja systemu kliknij Rabaty.Wyświetli się lista dostępnych zniżek. W celu dodania kolejnej należy kliknąć niebieski przycisk Dodaj rabat widoczny w prawym górnym rogu.W nowo otwartej sekcji uzupełnij Nazwę rabatu, Uwagi (opcjonalnie), Typ rabatu (procentowy lub kwotowy), jego Wartość (procent lub kwotę) oraz Pokrycie przez personel (pokrycie przez przychodnię zostanie uzupełnione automatycznie w obu przypadkach). Następnie Zapisz wprowadzone informacje - rabat zostanie dodany do listy. Jeśli został wybrany rabat kwotowy to w rubryce Pokrycie przez personel trzeba wpisać kwotę jaka ma być odejmowana od części dla pracownika. W przypadku rabatu procentowego należy wpisać tam procent upustu, który ma pokrywać pracownik. Łączna suma pokrycia przez personel oraz przychodnię powinna wynosić 100%. Dodana zniżka domyślnie staje się aktywna, dzięki czemu można od razu z niej korzystać. Wyłączenie rabatu jest możliwe po kliknięciu w jego status i wybraniu opcji Nieaktywny.Możliwe jest również zarządzanie upustami. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany wiersz z prawej strony pokazują się cztery ikony. Pierwsza z nich pozwala na przejście do kodów rabatowych (ich działanie jest omówione w dalszej części poradnika), druga na edycję rabatu, trzecia - usunięcie zniżki. Nakierowanie kursora na ostatnią spowoduje wyświetlenie informacji o czasie i osobie, która dodała wpis w systemie.Dodatkowo obok przycisku pozwalającego na dodanie rabatu znajdują się dwie opcje - Szukaj oraz Filtruj. Pierwsza z nich pozwala na przeszukanie listy według nazw zniżek. Natomiast druga daje możliwość znalezienia tylko aktywnych lub tylko nieaktywnych rabatów (należy wybrać interesującą nas opcję, a następnie kliknąć Zastosuj).


KODY RABATOWE


Menu -> Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Rabaty -> Lista kodów rabatowych 

 1. W celu dodania kodu rabatowego najedź kursorem myszy na wybrany wiersz z listy, a następnie kliknij w symbol procentu.  W nowym widoku wyświetli się lista dostępnych kodów rabatowych przypisanych do wybranej zniżki. Aby utworzyć nowy kod trzeba kliknąć Dodaj kod rabatowy.  Najpierw wybierz kod rabatowy (będzie trzeba go wpisywać aby przypisać pacjentowi rabat), a następnie wpisz limit użyć lub skorzystaj z opcji Nielimitowany. Po kliknięciu w Zapisz zmiany będą zachowane w Aurero i zostaniesz przeniesiony do widoku listy kodów rabatowych.  W tym widoku możesz wyfiltrować kody po statusie oraz skorzystać z wyszukiwarki. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany wiersz pojawi się możliwość edycji oraz usunięcia kodu rabatowego.  Kod rabatowy można przypisać pacjentowi podczas tworzenia nowej karty pacjenta w systemie oraz przy edycji istniejącego profilu (zakładka Pacjenci). W tym celu należy przejść do sekcji Informacje dodatkowe (opcjonalne), a następnie uzupełnić rubrykę Kod rabatowy.  Dodanie kodu rabatowego do karty spowoduje, że przy rozliczeniu następnych wizyt pacjenta zniżka będzie trafiać automatycznie za każdym razem lub do wyczerpania dostępnej puli/usunięcia kodu z profilu pacjenta. 


W razie problemu z dodaniem rabatu do rozliczenia, prosimy w celu weryfikacji problemu napisać na kontakt@aurero.com - prosimy o podanie usługa o jakiej nazwie i cenie jest wybierana w rozliczeniu wizyty, do którego chcą Państwo naliczyć rabat  .Rabaty

Kody rabatoweCzy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł