Dodawanie ceny dla usługi lekarza - integracja Znany Lekarz

Zmodyfikowano dnia Thu, 24 Aug 2023 o 12:49 PM

UWAGA

AKTUALIZACJA CENNIKA


Przy wprowadzaniu aktualizacji, nie można w cenniku Aurero usuwać, ani zmieniać zawartości pola Usluga Znany Lekarz. Jeśli są zmiany co do nazw usług na Znany Lekarz (zmiany w usługach, które mają być dostępne u specjalistów), należy usunąć usługę z cennika Aurero i dodać na nowo usługę w cenniku Aurero wraz z wyszukaniem i z wprowadzeniem poprawnej nazwy usługi w polu Usługa Znany Lekarza


DODAWANIE USŁUGI I KOMBINACJI CENOWEJ LEKARZA - SKRÓCONA INSTRUKCJA


Jeśli przy dodawaniu usługi np Konsultacja urologiczna została zaznaczona opcja Udostępnij w rejestracji online całego personelu - w ten sposób usługa będzie widoczna u każdego specjalisty na Znanym Lekarzu w Państwa placówce. Jeśli chcą Państwo, aby usługa była widoczna tylko u tego lekarza, nie zaznaczamy opcji Udostępnij w rejestracji online całego personelu.
Nie należy zaznaczać Udostępnij w rejestracji online w edycji usługi i zakresu cen
W integracji ZL dla usług działają tylko stałe ceny.
Jeśli dodadzą tak Państwo usługę, jeśli usługa ma być widoczna u wybranych specjalistów a nie u wszyskich lekarzy, należy ją usunąć i dodać ponownie, nie zaznaczając opcji powyżej. Należy dodać ponownie tą usługę i utworzyć powiązanie Usługa Znany Lekarz z Konsultacja urologiczna (należy wpisać i wybrać w wyszukiwaniu w tym polu) - bez tych czynności usługa nie jest poprawnie widoczna.


DODANIE KOMBINACJI CENOWEJ / CENY LEKARZA
Jeśli w ceniku Aurero została dodana usługa Konsultacja urlogoczina bez kombinacji cenowej. Proszę dodać kombinację (użyć w tym celu pierwszy przycisk po najechaniu na usługę),
Następnie proszę kliknąć przycisk Dodaj kombinację cenową
Proszę uzupełnić pola: personel, zaznaczyć stała cena, wypełnić cenę dla pacjenta w kombinacji cenowej tego lekarza, zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestacji online.SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DODANIA USŁUGI DO CENNIKA AURERO


Udostępniamy kolejność kroków, które należy wykonać w celu dodania usługi używanej na Znany Lekarz wraz z kombinacją cenową:


           1. Prosimy o wejście w Cennik usług https://app.aurero.com/management/system-settings/services-                                prices/services w prawym górnym rogu ekranu użyj przycisk Dodaj cennik. Obejrzyj nagrania         

                    instruktażowe, w których wyjaśniamy jak wprowadzić usługę i kombinację cenową do cennika usług   

                    Aurero 2:

- jak dodać nową usługę https://youtu.be/DaygoANSRmo?list=PLWhtpHWgtSy0jK9wbj3NotaofMVj6C2f2&t=46

- jak dodać kombinację cenową dla danej usługi:

https://youtu.be/DaygoANSRmo?list=PLWhtpHWgtSy0jK9wbj3NotaofMVj6C2f2&t=651

 2. Aby dana usługa wyświetlała się u konkretnego specjalisty,  pamiętać, aby nie zaznaczać  przy dodawaniu usług opcji “Udostępnij w rejestracji online całego personelu”.  Należy w edycji usługi utworzyć powiązanie Usługa Znany Lekarz z Konsultacja urologiczna (należy wpisać i wybrać usługę w wyszukiwaniu w pola Usługa Znany Lekarz) - bez tej czynności usługa nie jest poprawnie widoczna. 

3. W zakładce https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/services  z użyciem pierwszego przycisku na danej usłudze należy dodać kombinację cenową lekarza dla danego typu usługi z zaznaczeniem opcji Udostępnij w rejestracji online. 

4. Proszę pamiętać, aby w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees należy po najechaniu myszką na prawo na danym personelu  kliknąć przycisk edytuj, dla którego dodaliśmy nową usługę z kombinacjami, wybrać adres i zapisać ustawienia.

            UWAGA: Adres przyjmowania zapisujemy jednorazowo dla personelu na danym oddziale                        placówki, w którym przyjmuje np dr Kowalski na oddziale Centrum II zapisujemy adres Centrum II,             a dla dr Kowalski na oddziale Centrum I zapisujemy adres Centrum I

5. Po wprowadzeniu nowej usługi w cenniku z kombinacjami (lub wprowadzeniu zmian w harmonogramach pracy lekarza z rejestacją online), należy wejść w Zarządzanie -> Integracje -> Znany Lekarz -> wybrać Przejdź do ustawień personelu  -> Odśwież dane -> po odświeżeniu danych można przejść do innego okna. 


Po wprowadzeniu nowego konta lekarza na Znany Lekarz, należy odświeżyć dane integracji - zakładka https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees


Po odświeżeniu danych jest już widoczny lekarz  

Należy w edycji tego lekarza, wybrać w wyszukiwaniu personel i adres. Kliknąć Zapisz 

Jeśli potrzebują Państwo dodać kolejną cenę dla tego samego lekarza (kombinację cenową), prócz istniejącej dla tego samego lekarza, proszę utworzyć nową usługę o nazwie np 'Konsultacja urologiczna 30 min' na Znanym Lekarzu


Następnie w cenniku Aurero utworzyć usługę używanej przez lekarza na ZL, utworzyć kombinację cenową dla lekarza (z zaznaczoną rejestracją online) - punkt 6  instrukcji Centrum pomocy : Aurero 

Proszę pamiętać o wybraniu Usługi Znany Lekarz w edycji usługi w cenniku https://app.aurero.com/management/system-settings/services-prices/services  - punkt 9 instrukcji  https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000710006


Jeśli chcą Państwo dodać cenę dla innego specjalisty, prosze dodać kombinacje cenową do usługi  - zgodnie z instrukcją https://support.aurero.com/a/solutions/articles/60000710006 (krok 10)


UWAGA: Proszę pamiętać aby po każdorazowej edycji/ utworzeniu nowego harmonogramów, lub dodaniu nowej usługi lub kombinacji cenowej w cenniku Aurero, odświeżyć dane integracji z użyciem niebieskiego przycisku Odśwież dane w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees i zapisać ustawienia personelu,(po wejściu w edycję personelu), dla którego zostały wprowadzone zmiany w Aurero


NIEPRAWIDŁOWO DODANA USŁUGA w CENNIKU DLA INTEGRACJI ZL


Jeśli przy dodawaniu usługi np Konsultacja urologiczna została zaznaczona opcja Udostępnij w rejestracji online całego personelu - w ten sposób usługa będzie widoczna u każdego specjalisty na Znanym Lekarzu w Państwa placówce. Jeśli chcą Państwo, aby usługa była widoczna tylko u tego lekarza, nie zaznaczamy opcji Udostępnij w rejestracji online całego personelu. Nie należy zaznaczać Udostępnij w rejestracji online w edycji usługi i zakresu cen

Uwaga: W integracji ZL dla usług działają tylko stałe ceny. Usługę dla integracji ZL dodaną do cennika z zakresem cen zamiast stałej ceny należy usunąć i dodać ponownie.

 


PRZYKŁAD PRAWIDŁOWO UTWORZONEJ USŁUGI W CENNIKU DLA INTEGRACJI ZL


Jeśli dodadzą tak Państwo usługę, jeśli usługa ma być widoczna u wybranych specjalistów a nie u wszyskich lekarzy, należy ją usunąć i dodać ponownie, nie zaznaczając opcji powyżej. Należy dodać ponownie tą usługę i utworzyć powiązanie Usługa Znany Lekarz z Konsultacja urologiczna (należy wpisać i wybrać w wyszukiwaniu w tym polu) - bez tych czynności usługa nie jest poprawnie widoczna. 

DODANIE KOMBINACJI CENOWEJ / CENY LEKARZA


Jeśli w ceniku Aurero została dodana usługa Konsultacja urlogoczina bez kombinacji cenowej. Proszę dodać kombinację (użyć w tym celu pierwszy przycisk poniżej), Następnie proszę kliknąć przycisk Dodaj kombinację cenowąProszę uzupełnić pola: personel, zaznaczyć stała cena, wypełnić cenę dla pacjenta w kombinacji cenowej tego lekarza, zaznaczyć opcję Udostępnij w rejestacji online.Przykład: nieprawidłowo dodanej cena lekarza / kombinacja cenowa lekarza
Proszę pamiętać, aby po wprowadzeniu nowego lekarza na ZL, utworzeniu poprawnie usługi z kombinacją cenową (z zaznaczoną opcją rejestracja online w kombinacji) i utworzeniu przyszłych grafików w Aurero (z rejestracją online), należy odświeżyć dane integracji w zakładce https://app.aurero.com/management/integrations/docplanner/employees - z użyciem przycisku zaznaczonego poniżej 


Udostępniamy szczegółową instrukcję z omówieniem integracji Centrum pomocy : Aurero

 

Jeśli została wcześniej utworzona usługa np Konsultacja psychiatryczna z Usługą Znany Lekarz. Prosze pamietać aby dodawać kombinacje do istniejącej usługi. Jeśli mają Państwo utworzoną już usługę o takiej nazwie prosimy nie tworzyć nowej usługi.

 Przypominamy, że integracja działa tak, że jedna nazwa usługi w cenniku odpowiada wielu kombinacjom cenowym dla lekarzy, dla tej samej nazwy usługi na Znany Lekarz (dla danej usługi jedna kombinacja cenowa per lekarz do usługi o danej nazwie i powiązniu w polu usługa Znany Lekarz w edycji usługi)Przy dodawaniu usługi, wyszukać Usłga Znany Lekarz, wypełnić inne pola i liknąć zapisz

Następnie wybrać przycisk Kombinacje cenowe (pierwszy przycisk na prawo po najechaniu). Należy wprowadzić kolejno kombinacje dla uzługi Znany Lekarz zapisanej w cenniku.Kliknąc przycisk Dodajkkombinację (na prawo)

Dodać kolejną kombinację, jeśli usługa o tej samej nawie jest używana na Znany Lekarz przez innego lekarza

Po dodaniu w kombinacjach będą widoczne wszystkie dodane kombinacje dla usługi / konsultacji na Znany Lekarz, o podanej nazwie (w przykładzie jest to konsultacja psychiatryczna).Aby wolne terminy były widoczne na Znany Lekarz, trzeba dodać harmonogramy przyszłe z zaznaczoną opcją Rejestracja online (instrukcja Centrum pomocy : Aurero - krok 5, 6,7,9)

W razie problemów z wprowadzeniem usług do cennika Aurero, prosimy o przesłanie na kontakt@aurero.com :

listy konsultacji danego lekarza, usług z których ma korzystać na Znanym Lekarzu dany lekarz.  według poniższego wzoru:
Nazwa w cenniku Aurero - nazwa usługi na Znanym Lekarzu 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł