Harmonogram pracy - Urlopy 


Menu -> Zarządzanie -> Harmonogram pracy -> Urlopy 


  1. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie, a następnie w sekcji Ustawienia główne kliknij Harmonogram pracy.   2. Przejdź do zakładki Urlopy. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj urlop  3. W celu dodania urlopu wybierz osobę z listy w polu Personel. Ustal datę początkową i końcową poprzez kliknięcie w pole i wybranie z kalendarza odpowiedniego terminu i godziny.  4. W polu Uwagi (opcjonalne) możesz wpisać dodatkowe informacje dotyczące urlopu. Wprowadzone dane zostaną zatwierdzone po kliknięciu przycisku Zapisz. Pamiętaj, że wprowadzone urlopy będą widoczne w terminarzu.  5. Możesz edytować lub usuwać dodane urlopy klikając na ikonę ołówka lub kosza przy wybranym elemencie. 
Harmonogram pracy - Dni wolne 


Menu -> Zarządzanie -> Harmonogram pracy -> Dni wolne 


  1. Wybierz zakładkę Dni wolne, a następnie naciśnij przycisk Dodaj dzień wolny  2. Kliknij w pole Wybierz dzień i ustaw odpowiednią datę w kalendarzu. Pole Uwagi jest opcjonalne. Wprowadzone dane zatwierdź klikając Zapisz  3. Możesz usuwać dodane dni wolne klikając na ikonę kosza przy wybranym elemencie.